TAILIEUCHUNG - Thuật nói chuyện hằng ngày phần 30

Chúng tôi muốn bạn hòa hoãn trong hai việc: Nghe ý kiến của người và trình bài ý kiến của mình. Bí quyết thần diệu để gây thù oán là nói với người đối thoại những tiếng: "Ngài lầm quá! Ngài nói bậy. Ngu. Trật lất. Sai bét.". | Câu 6 Trình bày những quan điểm của HCM về nhữn phẩm chất đạo đức cơ bản của con người việt nam trong giai đoạn mới. Trung với nước hiếu với dân Theo HCM nước là nước của dân và dân là chủ của đất nước . vì vậy trung với nước hiếu với dân thể hiện trách nhiệm của dân của nước dối với sự nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    29    2