TAILIEUCHUNG - Chế độ phụ cấp ưu đãi cho cán bộ

Thủ tướng vừa ký ban hành Quyết định số 276/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y trong các cơ sở y tế của Nhà nước. Theo đó, mức phụ cấp 50% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, viện, bệnh viện chuyên khoa HIV/AIDS hay chuyên trách xét nghiệm HIV/AIDS | Chê độ phụ câp ưu đãi cho cán bộ viên chức ngành y tê TKT Ầ Ả 1 Nguôn Thủ tướng vừa ký ban hành Quyết định số 276 QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ viên chức trực tiếp làm chuyên môn y trong các cơ sở y tế của Nhà nước. Theo đó mức phụ cấp 50 áp dụng đối với cán bộ viên chức trực tiếp khám điều trị chăm sóc bệnh nhân tại các khoa viện bệnh viện chuyên khoa HIV AIDS hay chuyên trách xét nghiệm HIV AIDS. Mức phụ cấp 45 áp dụng đối với cán bộ viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm phòng chống HIV AIDS ở miền núi hải đảo vùng sâu vùng xa. Mức phụ cấp 40 áp dụng đối với cán bộ viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm phòng chống HIV AIDS ở đồng bằng thành phố thị xã. Cũng theo quyết định mức phụ cấp 35 sẽ được áp dụng đối với cán bộ viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh tuyến huyện các trung tâm phòng chống sốt rét phong lao tâm thần và trạm y tế xã ở miền núi hải đảo vùng sâu vùng xa trực tiếp khám điều trị chăm sóc bệnh nhân tại các khoa viện bệnh viện chuyên khoa phong lao tâm thần cấp cứu điều trị tích cực sơ sinh chống độc xạ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN