TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy phép vận tải Việt Nam-Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ (trừ phương tiện vận tải của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại thành phố Hà Nội)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép vận tải việt nam-lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ (trừ phương tiện vận tải của các cơ quan trung ương của đảng, nhà nước, văn phòng các bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại thành phố hà nội)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy phép vận tải Việt Nam-Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ trừ phương tiện vận tải của các cơ quan Trung ương của Đảng Nhà nước Văn phòng các Bộ các đoàn thể và các tổ chức quốc tế đoàn ngoại giao đóng tại thành phố Hà Nội Thông tin Lĩnh vực thống kê Giao thông vận tải Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở GTVT Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Giấy giấy phép vận tải liên vận Thông tư số 76 2004 TT- đồng lần phương tiện. BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Tổ chức có nhu cầu qua nước bạn Lào bằng xe công vụ không kinh doanh vận tải thì đến làm thủ tục tại phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định - 14 Nguyễn Huệ Quy Nhơn -điện thoại vào tất cả các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật. Tên bước 2. Bước 2 Mô tả bước Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy giấy phép liên vận Việt-Lào nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ kê khai lại. Tổ chức đến tại phòng Quản lý vận tải để nhận Giấy phép liên vận Việt-Lào Thời hạn cấp phép liên vận Việt-Lào bằng thời 3. Bước 3 gian ghi trong đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt-Lào nhưng không quá 01 năm có nộp lệ phí theo quy định hiện hành . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp phép liên vận Việt-Lào 2. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt-Lào cho mỗi phương tiện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN