TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 3

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Một biến kiểu chuỗi có thể chứa đến 2 147 483 647 ký tự tương đương với 1651 quyển sách dày 500 trang mỗi trang có 40 dòng mỗi dòng có 65 ký tự KIỂU BOOLEAN Kiểu boolean chỉ mang hai giá trị đúng hoặc sai True False . Trong nhiều trường hợp sử dụng thì một kiểu boolean trả về False khi giá trị của biến đó là 0 hoặc là chuỗi rỗng . Tất cả các trường hợp khác 0 đều được xem như True theo mặc định thì True bằng 1. Thông thường các phép toán logic AND OR hoặc NOT thường được dùng với kiểu boolean trong việc thẩm định điều kiện. Ví dụ b1 true b2 false b3 b1 And b2-- b3 sẽ bằng False b2 5 b3 b1 And b2-- b3 sẽ bằng True b3 b1 b2 -- b3 sẽ bằng 6 b3 NOT b3 -- b3 sẽ bằng 0 Trong trường hợp bạn xử lý một biến boolean như một chuỗi thì một boolean là true sẽ chứa chuỗi True một boolean là false sẽ chứa chuỗi False ví dụ b1 true str test is string str b1 string sẽ chứa chuỗi Test is True KIỂU NHỊ PHÂN - BINARY Kiểu binary có thể lưu giữ mọi byte giá trị chúng được chuyển đổi sang dạng hexa khi lưu trong một biến chuỗi. Ví dụ bin Binary abc str string bin -- 0x616263 KIỂU CON TRỎ - POINTER Kiểu con trỏ dùng để lưu trữ địa chỉ bộ nhớ 32 bit hoặc 64 bit tùy vào phiên bản AutoIt được sử dụng. Thực chất con trỏ là một số nguyên chỉ định vị trí của thành phần dữ liệu nào đó trong bộ nhớ. Tuy nhiên khi truy xuất trong AutoIt thì con trỏ sẽ được lưu ở dạng hexa trong một biến kiểu chuỗi. Handle tạm dịch là kênh hay địa chỉ trong bộ nhớ của cửa sổ được trả về bởi hàm WinGetHandle là một kiểu con trỏ mang giá trị ở dạng hexa. Nếu muốn xem ở dạng thập phân bình thường ta dùng hàm Number . ----------------------------- Mặc dù phần này trình bày nhiều kiểu dữ liệu mà AutoIt hỗ trợ nhưng trên thực tế bạn chỉ cần quan tâm đến hai kiểu chính đó là number và string. Đây chính là hai kiểu dữ liệu thường dùng nhất khi viết script. Các kiểu khác dùng để tham khảo cho biết chứ thực chất chúng cũng được tạo nên từ hai kiểu trên và thường chúng ít khi được dùng đến. Nếu bạn đã là một người sành sỏi .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    5    0    10-08-2020
15    6    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    5    0
6    7    0
7    2    0
5    4    0
6    6    0
6    6    0
6    5    0
6    6    0
7    5    0
5    5    0
6    5    0
5    5    0
6    4    0
5    4    0
8    6    0
13    4    0
9    5    0
5    4    0
6    4    0
5    6    0
6    6    0
7    4    0
6    5    0
7    5    0
7    5    0
6    3    0
7    5    0
5    6    0
6    4    0
7    8    0
7    4    0