TAILIEUCHUNG - Giấy phép thành lập Văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'giấy phép thành lập văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giấy phép thành lập Văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải hàng không Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Giấy phép thành Mức thu 1. lập Văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài Quyết định số 69 2006 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước - Hãng hàng không nước ngoài hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn Nộp hồ sơ phòng bán vé tới Cục HKVN 1. đề nghị - Nộp lệ phí tại Phòng tài vụ-Cục HKVN hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam. Tên bước Mô tả bước - Cục Hàng không Việt Nam xem xét thẩm định hồ sơ và 1 ngày sau có công văn trả lời hãng hàng không trong Giải quyết 2. trường hợp Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ thủ tục - Cục HKVN ra quyết định cấp giấy phép thành lập văn phòng bán vé cho hãng hàng không tại Việt Nam Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng bán vé Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương 2. của hãng hàng không được cơ quan có thẩm quyền nơi hãng hàng không thành lập xác nhận

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    4    0    12-08-2020
6    4    0    12-08-2020
14    3    0    12-08-2020
171    4    0    12-08-2020
8    2    0    12-08-2020
5    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN