TAILIEUCHUNG - Giáo trình Vi điều khiển - Chương4: CÁC ỨNG DỤNG DỰA TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51

Chương này giới thiệu về một số ứng dụng của MCS-51 trong thực tế: điều khiển Led đơn, Led 7 đoạn, ma trận Led, LCD, động cơ bước, giao tiếp 8255. | Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa trên vi điều khiển MCS-51 Chương 4 CÁC ỨNG DỤNG DựA trên VI ĐIỀU KHIỂn mCS-51 Chương này giới thiệu về một số ứng dụng của MCS-51 trong thực tế điều khiển Led đơn Led 7 đoạn ma trận Led LCD động cơ bước giao tiếp 8255. 1. Điều khiển Led đơn VCC Ọ R1 D1 R1 IN D1 LED IN RESISTOR LED RESISTOR Hình a Hìnhb Hình - Sơ đồ kết nối Led đơn Mạch điều khiển led đơn mô tả như hình . Lưu ý rằng các port của AT89C51 có dòng tối đa là 10 mA xem thêm chương 1 phần đặc tính DC nên khi cần điều khiển nhiều Led cần mắc thêm mạch khuếch đại. VCC D2 R1 D1 R2 IN I ----------- 74LS04 Hình - Sơ đồ kết nối dùng mạch khuếch đại Phạm Hùng Kim Khánh Trang 95 Ph ạm Hùng Kim Kh ánh Trang 96 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 30 29 U2 A8 AD0 A9 AD1 A10 AD2 A11 AD3 A12 AD4 A13 AD5 A14 AD6 A15 AD7 RXD TXD INT0 INT1 T0 T1 WR RD ALE PROG XTAL1 XTAL2 PSEN ẼÃ VPP RST 39 38 37 36 35 34 33 32 2 3 2 5 h 7 8 19 18 Ễ S 9 co in R5 1 2 3 4 5 6 7 8 RN1 16 15 14 13 12 11 10 9 VCC ọ D6 D7 D8 D9 D10 D11 D5 3 ĩ. LED 3 ĩ. LED 3 ĩ. LED 1 ĩ. LED 1 ĩ. LED 3 - LED 3 - LED 3 ĩ. AT89C51 Hình - Kết nối Led đơn với AT89C51 D12 LED Giáo trình vi điều khiển Các ứng dụng dựa trên vi điều khiển MCS-51 Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa trên vi điều khiển MCS-51 Ví dụ Xét sơ đô kêt nôi Led như hình . Viêt chương trình điêu khiên Led sáng tuần tự từ trái sang phải mỗi lần 1 Led. Giải Các Led nôi với Port 0 của AT89C51 P0 khi dùng như các cổng nhập xuất thì cần phải có điện trở kéo lên nguôn nên muôn Led sang thì phải gởi dữ liệu ra P0. Theo sơ đô mạch Led sang khi các bit tương ứng tại P0 là 0. Yêu cầu điêu khiên Led sang từ trái sang phải theo thứ tự lần lượt từ đên nên dữ liệu gởi ra là - Lân 1 1111 1110b 0FEh - sáng - Lân 2 1111 1101b 0FDh - Lân 3 1111 1011b 0FBh - Lân 4 1111 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    4    0    12-08-2020
42    4    0    12-08-2020
2    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN