TAILIEUCHUNG - Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không

Tham khảo tài liệu 'giấy phép kinh doanh cảng hàng không', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý cảng hàng không sân bay Cục HKVN. Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Cục 1. nghị HKVN. Quá trình giải Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ cấp Giấy 2. quyết phép kinh doanh Cảng hàng không. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh CHK bao gồm các thông tin 1. Tên địa chỉ của người đề nghị cấp người đại diện theo pháp luật loại hình doanh nghiệp nội dung đề nghị cấp Thành phần hồ sơ 2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Tài liệu chứng minh về bộ máy tổ chức đội ngũ nhân viên được cấp 3. chứng chỉ phù hợp đáp ứng yêu cầu chuyên môn khai thác tại CHK SB Văn bản xác nhận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền hoặc chứng chỉ 4. hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp Phương án về trang bị thiết bị và các yếu tố cần thiết khác để bảo đảm 5. khai thác kinh doanh tại CHK SB quy trình khai thác cung cấp dịch vụ hàng không của doanh nghiệp Số bộ hồ sơ 02 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN