TAILIEUCHUNG - Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ NGỮ VỀ TRƯỜNG HỌC - DẤU PHẨY

Mở rộng vốn từ về trờng học qua bài tập giải ô chữ. - Ôn tập dấu phẩy. - Học sinh yê u thích môn hoc. | LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ NGỮ VỀ TRỜNG HỌC. DẤU PHẨY Tiết PPCT 6 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Mở rộng vốn từ về trờng học qua bài tập giải ô chữ. - Ôn tập dấu phẩy. - Học sinh yêu thích môn hoc. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC GV phiếu học tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH A. Kiếm tra bài cũ 5 phút Chữa bài tập 1 2 B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 1 phút 2. Hướng dẫn làm bài tập a Bài 1 Điền vào ô trống theo hàng ngang. 20phút - HS chữa miệng bàil 2 tiết trớc. - HS GV nhận xét đánh giá. - GV nêu mục đích yêu cầu. - HS nối tiếp nhau đọc toàn văn yêu cầu của bài tập. - GV ghi bảng nhắc lại từng bớc bài 1. - HS trao đổi theo cặp. Lên bảng điền vào ô trống. b Bài 2 Điền dấu phấy vào chỗ - HS GV nhận xét đánh giá. thích hợp trong các câu. 12 phút - HS đọc yêu cầu của bài. - GV hớng dẫn - HS lên bảng làm. - HS GV nhận xét đánh giá. 3. Củng cố dặn dò 2phút - GV củng cố kiến thức của bài. - GV nhận xét tiết học - HS ôn bài ở nhà. TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA D Đ Tiết PPCT 6 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Củng cố cách viết chữ hoa D Đ - Rèn kỹ năng viết đúng mẫu cỡ chữ - Giáo dục HS ý thức học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC GV Mẫu chữ HS Vở tập viết bảng con phấn III . HOẠT ĐÔNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH A. Kiếm tra bài cũ 5 phút - Viết từ Chu Văn An B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 1 phút 2. Hớng dẫn viết 10 phút a Luyện viết chữ hoa - HS viết các từ - HS GV nhận xét - GV nêu mục đích yêu cầu - HS tìm các chữ hoa có trong bài - GV viết mẫu nhắc lại cách viết - HS viết bảng con chữ K D