TAILIEUCHUNG - Ôn tập mạng thông tin quốc tế

Tài liệu tham khảo Ôn tập mạng thông tin quốc tế | Nếu bạn thường xuyên xoá các cookie hoặc đặt cấu hình cho trình duyệt để không cho phép ghi cookie (xem hướng dẫn trong phần Chặn các ứng dụng nguy hiểm), các site sẽ không thể thu thập đủ dữ liệu để xây dựng hồ sơ về bạn. Đó là lý do vì sao mà một số công ty lại sử dụng các "con bọ" Web như một biện pháp dự phòng để theo dõi người sử dụng nếu như các cookie không hoạt động được. Con bọ Web hoạt động như sau: đó là những hình đồ hoạ nhỏ xíu, đôi khi chỉ có chiều cao và chiều rộng là một điểm ảnh, có màu sắc giống như màu nền của trang Web. Bất cứ khi nào bạn tới một site, site đó sẽ có địa chỉ IP của bạn trước khi bạn có thể tải bất kỳ file đồ hoạ nào trên Web (bao gồm cả con bọ Web), và khi có địa chỉ IP trên tay, máy chủ Web có thể ghi lại địa chỉ của bạn trong suốt phiên làm việc của bạn. Như vậy, ngay cả khi các cookie bị chặn, con bọ Web vẫn có thể bí mật theo dõi người sử dụng. Trong nhiều trường hợp, việc theo dõi như vậy có thể là để phục vụ cho mục đích tốt (ví dụ, một site muốn điều tra xem một trang Web nhất định nào đó có được nhiều người xem không), nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Các site thương mại có sử dụng banner quảng cáo phát hiện ra rằng bản thân các công ty quảng cáo, chẳng hạn như là DoubleClick, có thể sử dụng con bọ Web để theo dõi các luồng lưu thông trên những site đăng quảng cáo của họ. Vì vậy, con bọ Web có thể mở đường cho việc tạo ra hồ sơ về bạn, và còn có thể khiến cho bạn phải nhận spam (nếu như con bọ Web được nạp sau khi người sử dụng điền vào một đơn mua hàng trên Web).

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.