TAILIEUCHUNG - Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Vật lý

Tài liệu tham khảo Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Vật lý | Cấu trúc đề thi môn vật lý (trắc nghiệm) Đề thi tốt nghiệp THPT I- Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu), bao gồm: - Dao động cơ: 6 câu - Sóng cơ: 4 câu - Dòng diện xoay chiều: 7 câu - Dao động và sóng điện từ: 2 câu - Sóng ánh sáng: 5 câu - Lượng tử ánh sáng: 3 câu - Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 5 câu II- Phần riêng (8 câu): Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B A- Theo chương trình Chuẩn (8 câu): - Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 4 câu - Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu. B- Theo chương trình Nâng cao (8 câu): - Động lực học vật rắn: 4 câu - Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu. Đề thị tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên Tổng cộng gồm 40 câu: - Dao động cơ: 8 câu - Sóng cơ: 4 câu - Dòng điện xoay chiều: 9 câu - Dao động và sóng điện từ: 4 câu - Sóng ánh sáng: 6 câu - Lượng tử ánh sáng: 4 câu - Hạt nhân nguyên tử: 5 Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ I- Phần chung cho tất cả thí sinh (40 câu), bao gồm: - Dao động cơ: 7 câu - Sóng cơ: 4 câu - Dòng điện xoay chiều: 9 câu - Dao động và sóng điện từ: 4 câu - Sóng ánh sáng: 5 câu - Lượng tử ánh sáng: 5 câu - Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu III- Phần riêng (10 câu): Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B B- Theo chương trình Chuẩn (10 câu): - Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 6 câu - Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu. B- Theo chương trình Nâng cao (10 câu): - Động lực học vật rắn: 4 câu - Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.