TAILIEUCHUNG - Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C có sử dụng vốn ngân sách thành phố

Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm b, c có sử dụng vốn ngân sách thành phố', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B C có sử dụng vốn ngân sách thành phố. Thông tin Lĩnh vực thống kê Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp nếu có Sở Kế hoạch - Đầu tư Sở Tài Chính và các sở ngành quận huyện có liên quan cơ quan chủ quản chủ đầu tư. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C 30 ngày làm việc đối với nhóm B. Trong quá trình thẩm định dự án nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện xem xét thẩm định hoặc cần chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện dự án trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ dự án Sở Xây dựng sẽ lấy ý kiến các đơn vị có liên quan hoặc có văn bản thông báo cho chủ đầu tư sửa đổi bổ sung hổ sơ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí thẩm định dự 1. án đầu tư xây dựng công trình theo hệ số định mức qui định và tổng mức đầu tư của dự án. Thông tư số 109 2000 TT-BTC n. Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Văn bản chấp thuận Tờ trình kết quả thẩm định trình UBND TP ban hành quyết định đối với các dự án xin điều chỉnh do UBND TP phê duyệt trước đây. Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo qui định cần thực hiện các công việc trước khi lập dự án và trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự án - Kế hoạch vốn đầu tư Chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án ngoài qui hoạch ngành . - Lập và phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư Bao gồm các bước khảo sát địa chất đo đạc hiện trạng kiểm định hiện trạng công trình đối với công trình sửa chữa lựa chọn và thuê tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng. - Thực hiện thỏa thuận qui hoạch kiến trúc công trình đối với các công trình thuộc Điểm 3 Điều 4 Quyết định số 126 2007 QĐ-UBND .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.