TAILIEUCHUNG - Cách sử dụng giới từ IN và ON

In = bên trong In + month/year In time for = In good time for = Đúng giờ (thường kịp làm gì, hơi sớm hơn giờ đã định một chút) In the street = dưới lòng đường In the morning/ afternoon/ evening In the past/future = trước kia, trong quá khứ/ trong tương lai | Cách sử dụng giới từ IN và ON 1. In bên trong In month year In time for In good time for Đúng giờ thường kịp làm gì hơi sớm hơn giờ đã định một chút In the street dưới lòng đường In the morning afternoon evening In the past future trước kia trong quá khứ trong tương lai In future from now on từ nay trở đi In the begining end at first last thoạt đầu rốt cuộc In the way đỗ ngang lối chắn lối Once in a while đôi khi thỉnh thoảng In no time at all trong nháy mắt một thoáng In the mean time meanwhile cùng lúc In the middle of địa điểm ở giữa In the army airforce navy In the STT row hàng thứ. In the event that trong trường hợp mà In case để phòng khi ngộ nhỡ Get be in touch contact with Sb liên lạc tiếp xúc với ai 2. On trên bề mặt On thứ trong tuần ngày trong tháng On a the phương tiện giao thông trên chuyến đã lên chuyến. On phố địa chỉ. như in phố On the STT floor ở tầng thứ. On time vừa đúng giờ bất chấp điều kiện bên ngoài nghĩa mạnh hơn in time

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.