TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Công Thương Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công thương và các Sở, Ban ngành có liên quan. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính. | Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại khu công nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư Giấy phép đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương Thông tin Lĩnh vực thống kê Công Thương Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp nếu có Bộ Công thương và các Sở Ban ngành có liên quan. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các 1. Bước 1 khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thủ tục và chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban 2 Bước 2 quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Tên bước 3. Bước 3 Mô tả bước - Thời gian nhận hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. - Đối với người nộp hồ sơ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thì phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng từ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định và Văn bản ủy quyền có xác nhận chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước. - Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ Nếu hồ sơ hợp lệ đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định lập và giao biên nhận hồ sơ cho chủ đầu tư theo qui định. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định. Căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.