TAILIEUCHUNG - Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng. | Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Thông tin Lĩnh vực thống kê Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân quận - huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý đô thị quận Phòng Công thương huyện. Cơ quan phối hợp nếu có Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tùy theo từng hạng mục công Thông tư số 109 2000 TT-BTC trình. n. Công văn số 5361 BTC-CST ngày. Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản xác nhận Các bước Tên bước 1. Bước 1 Mô tả bước Chủ đầu tư chuẩn bị nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của công trình xây dựng bao gồm sự cần thiết phải đầu tư mục tiêu xây dựng công trình địa điểm xây dựng quy mô công suất cấp công trình nguồn kinh phí xây dựng công trình thời hạn xây Tên bước Mô tả bước dựng hiệu quả công trình phòng chống cháy nổ bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình Nộp tại Phòng Quản lý đô thị quận hoặc Phòng Công thương 2. Bước 2 huyện trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần Nhận kết quả phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Phòng Quản 3. Bước 3 lý đô thị quận hoặc Phòng Công thương huyện trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật của chủ đầu tư. 2. Văn bản về chủ trương đầu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.