TAILIEUCHUNG - Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí tách thửa phục vụ đăng bộ theo yêu cầu của tổ chức

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đo đạc và bản đồ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đo đạc Bản đồ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày đo đạc hoàn thành Đối tượng thực hiện: Tổ chức. | Đăng ký đo đạc lập bản đồ hiện trạng vị trí tách thửa phục vụ đăng bộ theo yêu cầu của tổ chức Thông tin Lĩnh vực thống kê Đo đạc và bản đồ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Trung tâm Đo đạc Bản đồ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Trung tâm Đo đạc Bản đồ Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 14 ngày làm việc kể từ ngày đo đạc hoàn thành Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Bản đồ hiện trạng vị trí Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu Phường 5 Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm. - Thời gian nhận hồ sơ Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00. Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ nếu đã đầy đủ 3 Bước 3 thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng. Hợp đồng sau khi ký mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng Tên bước 4. Bước 4 Mô tả bước có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. Nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ tổ chức phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng hoặc là giấy giới thiệu trong đó có ghi rõ liên hệ để nhận kết quả bản đồ của hợp đồng đo đạc đã ký. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản của tổ chức đề nghị đo vẽ bản đồ trong đó có đề cập cụ thể địa chỉ khu đất diện tích khu đất ước lượng. Bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sở 2. hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và bản vẽ phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.