TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG 7: DỊCH VỤ TRUY CẬP TỪ XA (REMOTE ACCESS)

Dịch vụ truy cập từ xa cho phép người dùng từ xa có thể truy cập từ một máy tính qua môi trường mạng truyền dẫn đến một mạng riêng như thể máy tính đó được kết nối trức tiếp trong mạng đó. Người dùng từ xa kết nối tới mạng thông qua một máy chủ dịch vụ gọi là máy chủ truy cập (Access server). Khi đó người dùng từ xa có thể sử dụng tài nguyên trên mạng như là một máy tình kết nối trực tiếp trên mạng đó. Dịch vụ truy cập từ xa cũng tạo lập một kết nối WAN thông. | Chương 7: DỊCH VỤ TRUY CẬP TỪ XA (REMOTE ACCESS) TỔNG QUAN Dịch vụ truy cập từ xa cho phép người dùng từ xa có thể truy cập từ một máy tính qua môi trường mạng truyền dẫn đến một mạng riêng như thể máy tính đó được kết nối trức tiếp trong mạng đó. Người dùng từ xa kết nối tới mạng thông qua một máy chủ dịch vụ gọi là máy chủ truy cập (Access server). Khi đó người dùng từ xa có thể sử dụng tài nguyên trên mạng như là một máy tình kết nối trực tiếp trên mạng đó. Dịch vụ truy cập từ xa cũng tạo lập một kết nối WAN thông qua các mạng phương tiện truyền dẫn giá thành thấp như mạng thoại công cộng. Dịch vụ truy cập từ xa cũng là cầu nối để một máy tính hay một mạng máy tính thông qua nó được nối đến internet theo cách được coi là hợp lý với chi phí không cao, phù hợp với các doanh nghiệp, tổ chức với quy mô vừa và nhỏ. Khi lựa chọn và thiết kế giải pháp truy cập từ xa, cần quan tâm tới vấn đề sau Chương 7: DỊCH VỤ TRUY CẬP TỪ XA (REMOTE ACCESS) TỔNG QUAN Số lượng kết nối tối đa có thể phục vụ người dùng từ xa Các nguồn tài nguyên mà người dùng từ xa muốn truy cập Công nghệ, phương thức và thông lượng kết nối Các phương thức an toàn cho truy cập từ xa, phương thức xác thực người dùng, phương thức mã hoá dữ liệu Các giao thức mạng sử dụng để kết nối Chương 7: DỊCH VỤ TRUY CẬP TỪ XA (REMOTE ACCESS) 2. KẾT NỐI TRUY CẬP TỪ XA Tiến trình truy cập từ xa được mô tả như sau: người dùng từ xa khởi tạo một kết nối tới máy chủ truy cập (ví dụ: giao thức PPP). Máy chủ truy cập xác định người dùng và chấp nhận kết nối tới khi kết thúc bởi người dùng hoặc người quản trị hệ thống. Máy chủ truy cập đóng vai trò như một getway trong việc trao đổi dữ liệu giữa người dùng từ xa và mạng nội bộ. Bằng việc kết nối này người dùng từ xa gửi và nhận dữ liệu từ máy chủ truy cập. Dữ liệu được truyền trong các khuôn dạng được định nghĩa bởi giao thức mạng và sau đó được đóng gói bởi các giao thức truy cập từ xa. Tất cả các dịch vụ và các nguồn tài nguyên trong mạng người dùng từ xa đều có thể sử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.