TAILIEUCHUNG - Insulin: Những thận trọng cần thiết

Insulin: Những thận trọng cần thiết Hiểu biết về insulin nội sinh và cách bổ sung insulin chữa bệnh Là hormone do tế bào beta tuyến tụy tiết ra. Cấu trúc polypeptid, gồm 51 acid amin, kết hợp lại thành 2 chuỗi peptid, nối với nhau qua cầu nối disulfua. Proinsulin là tiền thân của insulin, được chuyển hóa thành insulin bởi enzyme prohormone covertase, qua nhiều khâu phức tạp, dưới sự mã hóa của gen INS. Trong cơ thể, insulin tồn tại dưới dạng dự trữ gồm 6 phân tử insulin kết hợp với nhau (hexa-insulin) và chuyển thành dạng. | T ATI J 1 J Ầ Aj Insulin Những thận trọng cân thiêt Hiểu biêt về insulin nội sinh và cách bổ sung insulin chữa bệnh Là hormone do tế bào beta tuyến tụy tiết ra. Cấu trúc polypeptid gồm 51 acid amin kết hợp lại thành 2 chuỗi peptid nối với nhau qua cầu nối disulfua. Proinsulin là tiền thân của insulin được chuyển hóa thành insulin bởi enzyme prohormone covertase qua nhiều khâu phức tạp dưới sự mã hóa của gen INS. Trong cơ thể insulin tồn tại dưới dạng dự trữ gồm 6 phân tử insulin kết hợp với nhau hexa-insulin và chuyển thành dạng hoạt động chỉ gồm một phân tử insulin monoinsulin . Khi tiêm insulin từ bên ngoài vào cơ thể tức là cung cấp một dạng insulin hoạt động nên sẽ có hiệu lực ngay khoảng 30 phút sau khi tiêm còn khi đưa insulin kết hợp với một chất khác như kẽm để tạo thành hỗn dịch thì phải có thời gian để insulin giải phóng ra khỏi hỗn dịch mới hoạt động được gọi là loại insulin có tác dụng chậm kéo dài. Insulin nội sinh điều hòa glucose làm cho glucose - máu luôn ở trong một ngưỡng sinh lý ổn định theo các cơ chế sau - Đưa glucose từ máu đến các cơ quan để tạo ra năng lượng hoạt động. - Chuyển glucose thành dạng glycogen dự trữ trong gan. Khi cần gan sẽ chuyển glycogen thành glucose và insulin sẽ ức chế làm cho quá trình tạo ra glucose từ gan chỉ ở mức thích hợp. - Tăng tổng hợp chất béo. - Tăng sự hấp thu acid amin và giảm sự phân giải protein. - Giảm việc tạo thành glucose từ các chất không phải là đường. Người mắc đái tháo đường ĐTĐ týp I không sản xuất được insulin nội sinh do tuyến tụy bị thoái hóa thì đưa insulin từ bên ngoài vào thay thế và insulin thay thế này sẽ thực hiện đầy đủ các chức năng này để kiểm soát đường huyết ĐH . Các dạng chế phẩm insulin Insulin có nhiều dạng chế phẩm mỗi nhóm chế phẩm có một số đặc tính - Nhóm khởi phát hiệu lực nhanh 30 phút đạt nồng độ đỉnh sau 2 - 4 giờ kéo dài hiệu lực sau 6 - 8 giờ như- actrapid HM Ge II hay insulin injection regular R . - Nhóm khởi phát hiệu lực nhanh hay trung bình từ 30 - 90 phút hay 120 phút

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.