TAILIEUCHUNG - PanelFiles

Bạn sử dụng Panel Files để làm việc với các Files và Folders vốn tạo nên Website của bạn .Panel Files cho phép bạn : Thêm – Xóa các Files – Xem – Thay đổi các Site Cục Bộ hoặc Từ Xa – Thực hiện các tác vụ bảo trì các Site. Nằm bên Phải cửa sổ . Mô tả : Để con trỏ sẽ hiện ra chữ nêu công dụng của Công Cụ | DREAMWEAVER 8 BÀI 11 NGÀY SOẠN SÁCH Dreamweaver KS TRẦN VIỆT AN VIỆC VỚI PANEL FILES : Bạn sử dụng Panel Files để làm việc với các Files và Folders vốn tạo nên Website của bạn .Panel Files cho phép bạn : Thêm – Xóa các Files – Xem – Thay đổi các Site Cục Bộ hoặc Từ Xa – Thực hiện các tác vụ bảo trì các Site. Nằm bên Phải cửa sổ . Mô tả : Để con trỏ sẽ hiện ra chữ nêu công dụng của Công Cụ . (H2). NGHĨA CÁC Ổ DỈA VÀ SITE : 1. Nhấp Menu Browse ở đầu Panel Files cho phép bạn duyệt Ổ Cứng và dễ dàng chuyển đổi các Site mà bạn định nghĩa. 2. Chọn Ổ Dỉa > Chọn Files và Folders mà bạn muốn . Thí dụ chọn Ổ C (H3). ĐỔI GIỮA KHUNG XEM CỤC BỘ VÀ TỪ XA : 1. Nhấp Nút Browse trang Panel Files > Hiện ra các Ổ Cứng > Pixel Sites ( Gồm các Files hiện diện ở Desktop ) . ( H4) . 2. Chọn Site : WEBSITE10 . Các Files Cục bộ xuất hiện và Local View xuất hiện ( Xem Cục bộ trong Ổ Cứng ) .(H5). 3. Chọn REMOTE VIEW ( Xem Site Từ Xa hiện ở trên HOST ) . Dreamweaver sẽ kết nối với Site là Trang Web WEBSITE 10 ( Thí Dụ ) . Bạn có thể biết được bời vì Nút Connect/Disconnect sẽ bật sáng và sau đó các Files từ xa ( Trong Host Server ) sẽ xuất hiện .(H6). MỚI CÁC KHUNG XEM : Thí dụ : Bạn Uplaod hoặc xóa các Mục trên Site từ xa bằng 1 chương Trình không phải Dreamweaver .Các thay đổi nầy không xuất hiện trong Panel Files , Làm mới Khung xem Cục Bộ và Từ Xa : 1. Chọn Site mà bạn muốn làm mới . 2. Chọn LOCAL VIEW ( Xem Cục Bộ ) hay REMOTE VIEW ( Xem Từ Xa trên HOST ). 3. Nhấp Nút REFRESH Dreamweaver sẽ quáet lại Site .(H7). Tóm lại : Dreamweaver có tác vụ cũng giống như chương Trình CUTE FTP dùng Upload các Files và Folders lên Host có 2 cửa sổ rõ ràng cho bạn thao tác Rê Thả . Cửa sổ Bên Trái là Ổ Cứng chứa các Sites và Cửa sổ bên Phải là HOST SERVER để bạn Rê thả các Files và Folder vào .Giao diện của CUTE FTP thân thiện và dễ sử trình chuyên Nghiệp nầy mạnh hơn Dreamweaver vì trong Dreamweaver chứa quá nhiều công dụng. Nó giống như WINDOW có đủ thứ cần dùng nhưng các thứ đó không chuyên nghiệp thí dụ Ghi dỉa vá quản lý ảnh chẳn hạn . Nếu bạn dùng NERO ghi dỉa và ACD SEE Pro để xem và quản lý ảnh vẫn trội hơn phải không các bạn?

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.