TAILIEUCHUNG - Quyết định Số: 21/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------Số: 21/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Long Xuyên, ngày 13 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO CỦA TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Số 21 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Xuyên ngày 13 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO CỦA TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Thông tư liên tịch số 127 2008 TTLT BTC-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2008 của liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên huấn luyện viên thể thao thành tích cao Căn cứ Nghị quyết số 16 2009 NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 1. Đối tượng áp dụng a Vận động viên huấn luyện viên đang tập luyện huấn luyện tại các trung tâm đào tạo huấn luyện thể thao các trường năng khiếu thể thao các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp. b Vận động viên huấn luyện viên đang làm nhiệm vụ tại các giải thể thao thành tích cao đại hội thể dục thể thao toàn quốc giải vô địch quốc gia giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao giải vô địch từng môn thể thao của tỉnh. 2. Phạm vi áp dụng 1 a Đội tuyển tỉnh ngành. b Đội tuyển trẻ tỉnh ngành. c Đội tuyển năng khiếu các cấp. d Đội tuyển cấp huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh gọi chung là cấp huyện . Điều 2. Mức chi Chế độ dinh dưỡng được tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập luyện thi đấu của một vận động viên huấn luyện viên. Mức quy định cụ thể như sau 1. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện a Tập luyện ở trong nước đồng người ngày Số TT Vận động viên huấn luyện viên theo cấp đội tuyển Mức

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.