TAILIEUCHUNG - Công văn 51/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Công văn 51/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn 2197/SXD-CCQNĐ ngày 03/04/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh | Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh hợp pháp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (cấp theo Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 hoặc theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ) mà đến nay người đó thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì khi có nhu cầu sẽ được cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận theo đúng quy định pháp luật hiện hành; trường hợp chủ sở hữu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam hoặc thuộc diện sở hữu nhà ở nhưng bị hạn chế về số lượng mà đã có nhà ở khác tại Việt Nam thì chỉ được hưởng giá trị đối với nhà ở đó, không thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận. Theo đó, trường hợp chủ sở hữu nhà số 466/51A Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh (nêu tại công văn số 2197/SXD-CCQNĐ) nếu thuộc diện người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 126 Luật Nhà ở thì được cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào các nội dung nêu trên để thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.