TAILIEUCHUNG - Thông báo Số: 193/TB-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 193/TB-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO SỐ 01 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI VĂN HÓA - THỂ THAO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI NĂM 2010 | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO Tạo Số 193 TB-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO SỐ 01 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI VĂN HÓA - THỂ THAO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI NĂM 2010 Thực hiện Chương trình công tác năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 186 QĐ-BGDĐT ngày 12 01 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi Văn hóa - Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ VI năm 2010 Điều lệ đã đăng tải trên trang Web địa chỉ http vanban. page script viewdoc view 1946 opt brpage . Để công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thi được thuận lợi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo một số quy định như sau 1. Thời gian tổ chức Hội thi Từ ngày 05 đến 15 8 2010. - Thời gian đón tiếp các đoàn và làm thủ tục nhân sự Từ 08h00 ngày 02 8 2010 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi địa chỉ 58 Hùng Vương TP. Quảng Ngãi. - Họp Ban tổ chức với các Trưởng đoàn 8h00 ngày 06 8 2010 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi. - Họp chuyên môn các phần thi Văn hóa Thể thao 8h00 ngày 07 8 2010 tại Trường THCS Trần Hưng Đạo số 02 Nguyễn Thị Minh Khai TP. Quảng Ngãi. - Thời gian Khai mạc 8 giờ 00 ngày 08 8 2010. - Thời gian Bế mạc dự kiến ngày 14 8 2010. 2. Số lượng dự thi môn Bóng đá mini nam 5-5 Tại Mục 1. Điều 25 Số lượng VĐV Mỗi đoàn cử 01 đội gồm 10 vận động viên 5 chính thức - 5 dự bị trong tổng số 46 học sinh của đoàn. Nay sửa thành Mỗi đoàn cử 1 đội gồm 10 VĐV 5 chính thức - 5 dự bị . Không quy định tổng số học sinh của đoàn . 3. Khen thưởng Tại Mục 1 Điều 34 khen thưởng kỷ luật khiếu nại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao cờ và tiền thưởng cho các đoàn từ giải nhất đến giải sáu toàn đoàn về phần thi Thể thao. Nay sửa thành Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao cờ cho các đoàn từ giải nhất đến giải sáu toàn đoàn về phần thi Thể thao. Do quy định mới của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về chế độ khen thưởng . 4. Hạn đăng ký dự thi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.