TAILIEUCHUNG - Gia hạn Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05. | Gia hạn Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Thông tin Lĩnh vực thống kê Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí gia hạn giấy phép đồng giấy Thông tư số 97 2006 TT-xây dựng phép BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh số 60 Trương Định phường 7 quận 3 Tp. HCM . Thời gian nhận hồ sơ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút chiều từ 13 giờ đến 17 giờ . Khi nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng Sở Xây dựng kiểm Tên bước Mô tả bước tra đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định Trường hợp thành phần hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết biên nhận ghi rõ ngày hẹn trả kết quả cho người nộp. Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thụ lý giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng thời hạn giải quyết tối đa 20 ngày làm việc . Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều 3. Buró 3 Ắ . . kiện để cấp giấy phép xây dựng theo quy định thì phải có văn bản hướng dẫn đầy đủ một lần cho chủ đầu tư biết để thực hiện. Nhận kết quả Giấy phép xây dựng hoặc văn bản hướng dẫn tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí 4. Bước 4 Minh số 60 Trương Định phường 7 quận 3 Tp. HCM . Thời gian trả kết quả sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần . Hồ sơ Thành phần hồ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.