TAILIEUCHUNG - CỬA SỔ TÀI LIỆU

Tham khảo tài liệu cửa sổ tài liệu , công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | DREAMWEAVER 8 BÀI 2 NGÀY Sách KS TRẦN VIỆT AN CỬA SỔ TÀI LIỆU 1. Khi nhấp Shortcut hiện ra Bảng WorkSpace Setup > Chọn Designer > Ok. Nếu thay đổi chọn lựa trên > Menu Window > WorkSpace LayOut . Ra 3 Mục để bạn chọn lựa .Sách nầy giả định tất cả mọi người dùng Window đều chọn Designer LayOut . (H1). 2. Cột Create New giúp bạn tạo 1 Trang hoặc 1 Site mới . Có nhiều lực chọn bên dưới cột. SỔ TÀI LIỆU : THí dụ Chọn HTML 1. Đây là 1 Cửa sổ tài liệu Dreamweaver đơn giản . Ban có thể chỉnh sửa nó để thích hợp với những thói quen của bạn . 2. Nếu mở nhiều Files cùng lúc , bạn sẽ thấy các Tables nằm dọc ở phần trên cùng cửa sổ . Bạn nhấp vào 1 Table để chỉnh sửa . Bạn có thể Delate Table.(H2). 3. Nhấp Nút Restore Down ( Góc Phải trên ) > Trở lại nhấp Nút Maximize. 4. Thanh Menu : Nói về những gì mà bạn mong đợi thấy trên nền. 5. Thanh INSERT : Dứoi Thanh Menu. COMMON : Tập hợp nầy chứa các Đối Tượng thường được sử dụng nhiều nhất như các liên kết với ảnh . (H3). LAYOUT : nhấp nút xổ xuống chọn Layout . Hiện ra gồm các Tables – Div – Layer – Khung ( Frame ) . Các Đối tượng nầy giúp bạn mô tả cách bạn muốn trình bày Trang . (H4). FORM : Gồm các thành phần Form như Trường Text , Nút và Hộp kiểm (H5). TEXT : Giúp tạo Style cho Text đã nằm trên Trang tốt hơn là dùng Property Inspector ( Nằm ở đáy ). (H6). HTML : Ít hữu dụng , cho phép bạn chèn các đối tượng như Table – Khung – Script vốn được thực hiện tốt hơn ở nơi khác .(H7). APPLICATION : Giúp cho bạn làm việc với các cơ sở dữ liệu bên ngoài (H8). FLASH ELEMENTS : Chỉ chứa 1 Đối tượng bộ xem ảnh muốn thêm các thành phần Flash như Nút Flash – Text – Video hãy quay về Common > Nút Media . ( H9+10). FAVORITES : Chỉ là rổng không . Dùng để chỉnh sửa , dùng để chứa những gì bạn muốn nó có . Để làm điều nầy > Chọn Tập hợp Favorites > Nhấp Phải > Cho phép bạn chọn lựa để thêm những đối tượng thường được sử dụng nhiều nhất. (H11). Chức năng của từng Nút và nút xổ xuống kế bên : Để con trỏ lên Nút sẽ thấy Text mô tả chức năng của Nút đó . Nhấp Nút xổ xuống kế bên ra chức năng phụ. (H12).

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.