TAILIEUCHUNG - Gia hạn giấy phép xây dựng tạml

Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy phép xây dựng tạml', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Gia hạn giấy phép xây dựng tạm. Thông tin Lĩnh vực thống kê Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định. Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam - số 9-11 đường Tân Phú P. Tân Phú Quận 7. - Thời gian nhận và trả hồ sơ sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 từ thứ hai đến thứ sáu . Thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30. 2. Bước 2 - Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Kiểm tra hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng tạm Nếu hồ sơ hợp lệ hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định. 3. Bước 3 Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin gia hạn giấy phép theo mẫu 2. Bản chính giấy phép xây dựng. Số bộ hồ sơ 1 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng Quyết định số 04 2006 QĐ- mẫu 6 UBND. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.