TAILIEUCHUNG - Cấp phép xây dựng tạm

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên. | Cấp phép xây dựng tạm. Thông tin Lĩnh vực thống kê Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp phép xây dựng đồng lần. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định. 2. Bước 2 Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam - số 9-11 đường Tân Phú P. Tân Phú Quận 7. - Thời gian nhận và trả hồ sơ sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30. chiều từ13 giờ 30 đến 16 giờ 30. từ thứ hai đến thứ sáu . Thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30. - Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Kiểm tra hồ sơ cấp phép xây dựng Tên bước Mô tả bước Nếu hồ sơ hợp lệ hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định. Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận Chủ đầu tư đến Tổ 3. Bước 3 . . . tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ đe nhận kết quả giải quyết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm theo mẫu Bản sao có thị thực một trong những giấy tờ về Quyền sở hửu nhà và Quyền 2. . . . sử dụng đất 3. Giấy cam kết phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.