TAILIEUCHUNG - Thông báo Số: 156/TB-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 156/TB-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2010 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN, THAM DỰ LỚP HỌC NGOẠI NGỮ TẠO NGUỒN ĐI LÀM CHUYÊN GIA GIÁO DỤC TẠI ĂNGOLA VÀ MÔ-DĂM-BÍCH | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO Tạo Số 156 TB-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 4 năm 2010 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN CÁN BỘ GIẢNG VIÊN GIÁO VIÊN THAM DỰ LỚP HỌC NGOẠI NGỮ TẠO NGUỒN ĐI LÀM CHUYÊN GIA GIÁO DỤC TẠI ĂNGOLA và MÔ-DĂM-BÍCH Triển khai thực hiện các Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đã ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăngola Chính phủ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển chọn đào tạo tiếng Bồ Đào Nha tạo nguồn đi làm chuyên gia giáo dục tại Ăngola và Mô-dăm-bích trong năm học 2010-2011 và đồng thời chuẩn bị nguồn thay thế những chuyên gia đã giảng dạy lâu năm tại Ăngola như sau 1. Đối tượng và điều kiện tuyển chọn đi giảng dạy tại các trường đại học cao đẳng - Cán bộ giảng viên đại học cao đẳng tại Việt Nam - Có trình độ chuyên môn được đào tạo đúng với chuyên ngành dự kiến đi làm chuyên gia giảng dạy Vật lý lý thuyết và thực nghiệm Sinh học Hoá học Phương pháp luận và hệ thống giảng dạy. - Đã có thời gian tham gia giảng dạy từ 5 năm trở lên - Tuổi dưới 55 đối với nam và dưới 50 đối với nữ - Được các cơ sở y tế do Bộ Y tế quy định công nhận có đủ sức khoẻ để đi làm việc ở nước ngoài. 2. Đối tượng và điều kiện tuyển chọn đi giảng dạy tại các trường THPT THCN và dạy nghề - Cán bộ giáo viên Việt Nam kể cả giáo viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng trung cấp đang hoặc có khả năng giảng dạy những ngành nêu ở dưới đây - Có trình độ chuyên môn được đào tạo đúng với chuyên ngành dự kiến đi làm chuyên gia giảng dạy Vật lý Hóa học Sinh học Địa lý Toán Tin học Anh văn Vẽ kỹ thuật Hình họa Cơ khí Điện Điện lạnh Điện dân dụng Điện tử Viễn thông Cấp thoát nước Nông nghiệp cơ khí nông nghiệp trồng trọt chăn nuôi nuôi trồng thủy sản quần thể động vật Lâm nghiệp Mộc Nề Hàn Kinh tế Tài chính Kế toán Quản lý xí nghiệp Xây dựng dân dụng. - Đã có thời gian công tác hoặc đã tham gia giảng dạy từ 2 năm trở lên - Sinh viên đã tốt nghiệp đại học từ 2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.