TAILIEUCHUNG - Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN VIẾT - KHI MẸ VẮNG NHÀ

Nghe viết ch ính xác bài Khi mẹ vắng nhà. - Rèn kỹ năng viết đúng, đều, liền mạch . II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HS : Bảng con. | LUYỆN VIẾT KHI MẸ VẮNG NHÀ I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Nghe viết chính xác bài Khi mẹ vắng nhà. - Rèn kỹ năng viết đúng đều liền mạch. II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HS Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH 1. Gới thiệu bài 1phút 2. Hướng dẫn chính tả 7phút 3. Viết bài 26phút Luyện viết bài Khi mẹ vắng nhà - GV đọc đoạn viết - HS đọc - Tìm hiểu nội dung doạn viết - Viết bảng con từ khó - GV đọc - HS nghe viết - GV quan sát uốn nắn - HS soát lỗi 4. Chấm chữa bài 4phút - GV chấm 7 bài nhận xét 5. Củng cố dặn dò 2phút - GV nhân xét tiết học - HS luyện viết ở nhà TẬP LÀM VĂN VIẾT ĐƠN Tiết PPCT 2 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Dựa vào mẫu đơn của bài tập đọc Đơn xin vào đội mỗi học sinh viết một lá đơn xin vào đội TNTPHCM. - Rèn kỹ năng viết đơn. - Học sinh biết viết một lá đơn khi cần thiết. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC GV giấy rời để học sinh viết đơn III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH A. Kiếm tra bài cũ 5 phút - GV hỏi vê đội TNTPHCM - Em biết gì về tổ chức đội - HS trả lời TNTPHCM - H G nhận xét bổ sung B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 1 phút - GV nêu mục đích yêu cầu 2. Hướng dẫn làm bài tập a Bài 1 Em hãy điền các nội dung - HS đọc yêu cầu của bài cần thiết vào chỗ trống trong mẫu Lớp đọc thầm đơn dưới đây. 17 phút - GV chia nhóm hướng dẫn - HS trao đổi nhóm trả lời câu hỏi Đại diện nhóm báo cáo - H G nhận xét tiểu kết b Bài 2 Điền vào chỗ trống trong - HS đọc yêu cầu của bài bảng. 15 phút Lớp đọc thầm - GV giúp học sinh nêu hình thức của mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách. - HS làm vào vở đọc bài viết - HS GV nhận xét đánh giá - HS nhắc lại nội dung bài 3. Củng cố dặn dò 2 phút - GV nhận xét tiết học - HS ghi nhớ mẫu .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG