TAILIEUCHUNG - Môn học/Môđun: Lắp ráp và cài đặt máy tính (Đồ án 01)

Mục đích đề tài: Giúp sinh viên có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ, hệ thống lại kiến thức. Tạo điều kiện để sinh viên thực hành, nhằm nâng cao khả năng làm việc nhóm, tích luỹ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, phương pháp tìm kiếm tài liệu từ Internet. | SỊ ace 1 LEARNING BY DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÔN HQC MÔĐUN LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH Đồ án 01 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI -I- Giúp sinh viên có cơ hội nghiên cứu tìm hiểu công nghệ hệ thống lại kiến thức. -I- Tạo điều kiện để sinh viên thực hành nhằm nâng cao khả năng làm việc nhóm tích luỹ kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng thuyết trình phương pháp tìm kiếm tài liệu từ Internet. II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI -I- Lý thuyết Nghiên cứu công nghệ. -I- Thực hành Làm theo các yêu cầu trong phần thực hành. III. YÊU CẦU THỰC HIỆN ị- Lý thuyết c Trình bày chi tiết các thông số kỹ thuật của công nghệ Intel vPro và AMD Live. So sánh các đặc điểm nổi bật của hai công nghệ này. Q So sánh các đặc điểm của đường truyền HyperTransport AMD và QuickPath Interconnector Intel . a Lập bảng so sánh tính năng của các dòng chipset Intel từ 865 đến nay. a Trình bày các tính năng nổi bật của dòng vi xử lý Intel sử dụng kiến trúc Nehalem. -I- Thực hành Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ ABC chuyên về thiết kế quảng cáo cho các công ty. Theo yêu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh cần mở thêm chi nhánh với cơ sở hạ tầng đặt tại tầng 4 5 tòa nhà thương mại Trade Building có diện tích sử dụng mỗi tầng 15x20 m gồm Phòng Trưởng chi nhánh dành cho Trưởng chi nhánh và trợ lý. Phòng Kế toán - Hành chánh - Nhân sự có 8 nhân viên. Khoa CNTT - MH MĐ Lắp ráp và cài đặt máy tính sổlãẽẽ IIAUMMr MV tirilVÍ. ------------1 LEARNING BY DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 Phòng PR Marketing có 10 nhân viên. Phòng thiết kế dành cho 50 nhân viên. Phòng họp có sức chứa khoảng 10 người. Phòng khách hàng và tiếp tân luôn có ít nhất 1 nhân viên trực. Kinh phí trang bị cho hệ thống máy tính và các trang thiết bị đi kèm dự kiến khoảng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN