TAILIEUCHUNG - Bài 3: Chất rửa tay

Xà phòng là hỗn hợp của muối Natri hoặc Kali của axit béo, có thêm một số chất phụ gia Thành phần chủ yếu: C15H31COONa (natri panmitat), C17H35COONa (natri stearat) | TRA Ml c Nêu tính chất của lipit Làm bài tập 5 trang 18 2 Câu trúc bài giảng Xà phòng CHẤT GIẶT RỬA Chât giặc rửa tổng hợp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    10    0    15-08-2020
37    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
1    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    5    0
706    6    0