TAILIEUCHUNG - Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch hạn chế kinh doanh dịch vụ đại lý internet, trò chơi điện tử, dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận 3 giai đoạn 2008 - 2010 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ---- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 06 2008 QĐ-UBND Quận 3 ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HẠN CHẾ KINHDOANH DỊCH VỤ ĐẠI LÝ INTERNET TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3 GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Chỉ thị số 35 2006 CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường karaoke quán bar dịch vụ xoa bóp cơ sở lưu trú du lịch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010 Căn cứ Nghị quyết số 07 2007 NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 3 về quy hoạch kinh doanh một số ngành nghề nhạy cảm thương mại dịch vụ văn hóa cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 3 trong giai đoạn 2006 - 2010 Căn cứ kết quả thực hiện Quyết định số 02 2005 QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội Xét đề nghị của Phòng Kinh tế quận 3 tại Tờ trình số 1522 TTr-PKT ngày 05 tháng 11 năm 2008 và Báo cáo thẩm định số 964 BC-TP ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Phòng Tư pháp quận 3 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay phê duyệt quy hoạch hạn chế kinh doanh một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn quận 3 giai đoạn 2008 - 2010 như sau 1. Đại lý Internet. 2. Trò chơi điện tử. 3. Dịch vụ ăn uống gồm - Nhà hàng quán ăn hàng ăn uống cung cấp dịch vụ ăn và uống rượu bia . - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng phục vụ tiệc hội họp đám cưới. . - Quán rượu bia quầy bar. Các ngành nghề nêu trên khi cấp mới đăng ký kinh doanh đổi chủ hoặc chuyển địa điểm kinh doanh thì địa điểm phải không thuộc các tuyến đường đoạn đường khu vực hạn chế theo quy hoạch của quận .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    6    0    11-08-2020
16    2    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0