TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 24: Chuẩn bị Toolkit để triển khai Vista

Windows AIK cung cấp một bộ các công cụ và tài liệu minh chứng cho việc thực hiện các cài đặt tự động của Windows Vista, tuy nhiên các công cụ này không được tích hợp với các thành phần khác | Triển khai Vista - Phần 24 Chuẩn bị Toolkit để triển khai Vista Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về bộ công cụ triển khai của Microsoft. Giới thiệu về công cụ triển khai của Microsoft Windows AIK cung cấp một bộ các công cụ và tài liệu minh chứng cho việc thực hiện các cài đặt tự động của Windows Vista tuy nhiên các công cụ này không được tích hợp với các thành phần khác. Cho ví dụ bạn phải sử dụng một công cụ Windows SIM để tạo một answer file một công cụ khác ImageX để capture máy tính tham chiếu được sysprep tiếp đó là một công cụ nữa Package Manager để phục vụ các image của bạn một công cụ khác WinPE để khởi động các máy tính đích mới . Bằng cách bổ sung thêm Windows DS và mớ các công cụ đó bạn có thể tập trung sự quản lý và triển khai các image của mình tuy nhiên vẫn phải làm việc với một bộ các công cụ khác nhau để thực hiện việc triển khai của mình. Để triển khai máy trạm Microsoft trước đây đã tạo ra Microsoft Solution Accelerator cho Business Desktop Deployment BDD một bộ công cụ tích hợp cùng với hướng dẫn sử cụ thể cho việc triển khai Windows Vista và hệ thống Office 2007. BDD có một số phiên bản dưới đây BDD và - được sử dụng cho việc triển khai Windows XP được phát hành trong hai phiên bản này phiên bản Standard cho các khách hàng nhỏ hơn và phiên bản Enterprise dành cho các tổ chức lớn hơn đã triển khai một sơ sở hạ tầng Microsoft Systems Management Server 2003. BDD 2007 - được sử dụng cho triển khai Windows XP Windows Vista Office 2007 và được phát hành dưới một phiên bản lẻ cho cả các khách hàng riêng và doanh nghiệp BDD giờ đây đã được tích hợp vào Microsoft Deployment Toolkit 2008 MDT 2008 cho phép bạn triển khai các phiên bản Windows sau Windows Vista Windows XP Professional Windows Server 2008 Windows Server 2003 Thêm vào đó bạn có thể sử dụng MDT 2008 để triển khai hệ thống Office 2007 và Microsoft Office 2003 cho các máy trạm. MDT 2008 sẽ đơn giản hóa nhiệm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0