TAILIEUCHUNG - Bài tập lớn số 2 môn Kỹ thuật hệ thống

Mục đích đề tài: Giúp sinh viên nghiên cứu Giúp sinh viên ôn tập và triển khai kiến thức đã học Rèn luyện kỹ năng báo cáo và làm đồ án Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm cho sinh viên. Tình huống đề tài: Công ty TNHH Schreder’s, chuyên thiết kế sản phẩm cho khách hàng về các mặt hàng, có các phòng ban sau: Giám đốc, Kinh Doanh, Thiết Kế, Kế toán, Phòng IT. | TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 sổlãẽẽ IIAUMMC IIV nnixí. ------------1 LEARNING BY DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÔN HQC MÔĐUN MẠNG CĂN BAN Đồ án số 02 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI -I- Giúp sinh viên nghiên cứu -I- Giúp sinh viên ôn tập và triển khai kiến thức đã học -I- Rèn luyện kỹ năng báo cáo và làm đồ án -I- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm cho sinh viên II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI -I- Công ty TNHH Schreder s chuyên thiết kế sản phẩm cho khách hàng về các mặt hàng có các phòng ban sau Giám đốc Kinh Doanh Thiết Kế Kế toán Phòng IT. -I- Công ty có nhu cầu sử dụng LAN để chia sẽ tài nguyên mạng và tập trung bản vẻ tài liệu về máy chủ đặt tại phòng IT các nhân viên thiết kế chuyên thiết kế các loại sản phẩm cho khách hàng yêu cầu nhân viên kinh doanh sử dụng Internet để tiếp thị sản phẩm. Phòng Giám đốc gồm 2 Laptop cho Giám đốc và nhân sự 1 máy in. Phòng Kinh doanh gồm 8 PC cho nhân viên kinh doanh làm việc trên mạng với khách hàng. Phòng Kế toán gồm 4 PC và 1 máy in. Phòng Thiết kế có 15 PC cho các nhân viên thiết kế sản phẩm dung Corel Photoshop AI . và 1 máy in 1 máy scan. Phòng IT gồm Line ADSL Router ADSL Switch trung tâm và một máy chuyên lưu trữ các mẫu bản vẽ chính của công ty để backup cho các nhân viên thiết kế. Khoa CNTT - MH MĐ Mạng căn bản sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY DOING ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 III. YÊU CẦU THỰC HIỆN 4- Lâp kế hoạch xây dựng hê thống mang LAN cho mô hình trên. 4- Lâp danh sạch thiết bi vạ bang dự trù kinh phí trong mô hình trên . 4- Xây dựng hê thông mạng cho doanh nghiêp trên với hê thông gôm mạng co dây va không dây. IV. GỢI Ý THỰC HIệN 4- Kế hoạch PC Các phòng ban giống nhau không qùá 6 triệu. Khoa CNTT - MH MĐ Mạng căn bản sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY DOING ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN