TAILIEUCHUNG - Bài tập lớn số 1 môn Kỹ thuật hệ thống

Mục đích đề tài: Giúp sinh viên nghiên cứu Giúp sinh viên ôn tập và triển khai kiến thức đã học Rèn luyện kỹ năng báo cáo và làm đồ án. Tình huống đề tài: Qua khảo sát, Cửa hàng siêu thị Nguyễn Lan có sơ đồ như hình vẽ, gồm các bộ phận sau: Giám đốc, Kinh doanh, Kế toán, IT. | SỊ acei 1 LEARNING BY DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÔN HQC MÔĐUN MẠNG CĂN BẢN Đồ án số 01 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI -I- Giúp sinh viên nghiên cứu -I- Giúp sinh viên ôn tập và triển khai kiến thức đã học -I- Rèn luyện kỹ năng báo cáo và làm đồ án II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI 4- 4- 4- Qua khảo sát Cửa hàng siêu thị Nguyễn Lan có sơ đồ như hình vẽ gồm các bộ phận sau Giám đốc Kinh doanh Kế toán IT. Buôn bán về thực phẩm tươi sống và đồ đống hộp đông lạnh hàng tiêu dung nội thất đồ may mặc kim khí điện máy. Khách hàng mua và thanh toán tại các cabin của cửa hàng. Trong đó các nhân viên kinh doanh liên hệ tìm kiếm khách hàng trên mạng và điện thoại. Công ty có nhu cầu sử dụng Internet để quảng cáo sản phẩm trên các website sử dụng mạng LAN chia sẽ tài nguyên về mạng Printer File . Phòng Giám đốc có 1 Laptop và 1 máy in. Phòng Kinh Doanh có 5 PC được sử dụng quản lí đặt hàng trên mạng và 1 máy in. Phòng Kế toán có 5 PC và 1 máy in. Phòng IT gồm Line ADSL Router ADSL Access Point Switch trung tâm. Mỗi cabin có một PC và 1 máy in có cài đặt các chương trình tính tiền cho khách hàng. Khoa CNTT - MH MĐ Mạng căn bản sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY OOIMG ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 4- Lập kế hoạch xây dưng hê thống mang LAN cho mô hình trên . 4- Lập danh sách thiết bi va bang dư trù kinh phí trong mô hình trê n. 4- Xây dựng hê thông mang cho doanh nghiêp trên IV. GỢI Ý THỰC HIệN 4- Kế hoạch Khoa CNTT - MH MĐ Mạng căn bản sptaẽẽ T---1 LEARNING BY DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 PC Các phòng ban giống nhau không quá 6 triệu. Printer Các phòng ban không quá 3 triệu. Router ADSL AccessPoint cáp mang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    7    0    14-08-2020
3    4    0    14-08-2020
74    9    0    14-08-2020
21    3    0    14-08-2020
13    7    0    14-08-2020
22    5    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN