TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 21

Trong bài viết này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về Windows Deployment Services (Windows DS) server role bằng cách khảo sát cách tạo và sử dụng Capture Images. | Triển khai Vista - Phần 21 Làm việc với Capture Images Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong bài viết này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về Windows Deployment Services Windows DS server role bằng cách khảo sát cách tạo và sử dụng Capture Images. Lưu ý Các độc giả quan tâm đến các vấn đề cơ bản trong triển khai Vista bằng Windows Automated Installation Kit Windows AIK nên tham khảo 13 phần đầu của loạt bài này. Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về discover image đây là boot image mà bạn có thể sử dụng để triển khai Windows Vista trên các ht non-PXE hoặc để cho phép người dùng chọn máy chủ Windows DS nào nhằm sử dụng cho cài đặt của họ. Kiểu boot image khác mà bạn có thể tạo trong Windows DS là Capture Image đây là thành phần bạn có thể capture một image cài đặt từ một cài đặt chủ Windows Vista đã được cấu hình từ trước để sau đó nhân bản cài đặt này vào nhiều máy tính đích. Trong 13 phần đầu của loạt bài thực hiện triển khai Windows Vista bằng Windows Automated Installation Kit Windows AIK có giới thiệu một số bước dưới đây 1. Cài đặt máy tính tham chiếu 2. Tùy chỉnh máy tính tham chiếu 3. Sysprep máy tính tham chiếu 4. Khởi động máy tính tham chiếu bằng Windows PE. 5. Capture image từ máy tính tham chiếu 6. Copy image vào một mạng chia sẻ 7. Triển khai image vào các máy tính đích Mặc dù vậy với giải pháp triển khai máy chủ dựa trên Windows DS các bước này được giảm đi chỉ còn 1. Cài đặt máy tính tham chiếu 2. Tùy chỉnh máy tính tham chiếu 3. Sysprep máy tính tham chiếu 4. Tạo một capture boot image và bổ sung thêm boot image vào kho lưu trữ của máy chủ Windows DS. 5. Khởi động máy tính tham chiếu và chọn capture image từ menu khởi động sau đó vào các trang của Capture Image Wizard để capture image của máy tính tham chiếu upload image vào máy chủ Windows DS và bổ sung image như một install image. 6. Sử dụng Windows DS để triển khai image đã được capture của máy tính tham chiếu vào các máy tính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
70    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN