TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 20: Làm việc với Discover Image

Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và sử dụng Discover Images | Triển khai Vista - Phần 20 Làm việc với Discover Image Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và sử dụng Discover Images Lưu ý Các độc giả quan tâm tìm hiểu đến các kiến thức cơ bản cho việc triển khai Vista bằng Windows Automated Installation Kit Windows AIK hãy xem 13 phần đầu của loạt bài này. Làm việc với Windows DS Images Nếu bạn đã đọc qua các phần trước của loạt bài này sẽ biết được rằng Windows DS triển khai hai kiểu Windows image .wim files để thực hiện quá trình triển khai. Boot images - Được sử dụng để khởi động các hệ thống mới được kích hoạt PXE nhằm cài đặt Windows Vista trên chúng. Install images - Các image của hệ điều hành Windows Vista mà bạn có thể cài đặt vào các hệ thống. Trên DVD Windows Vista phiên bản Enterprise của bạn bạn sẽ thấy hai image trong thư mục Sources - Một image khởi động mặc định có thế được sử dụng để khởi động các hệ thống mới với card mạng hỗ trợ việc khởi động PXE. - Một image mặc định mà bạn có thể sử dụng để cài đặt hệ điều hành Windows Vista mặc định trên máy tính. Trong kịch bản đơn giản nhất bạn có thể sử dụng Windows DS để khởi động hệ thống mới đã kích họat PXE bằng sau đó cài đặt Vista trên hệ thống trong cấu hình đơn giản bằng các sử dụng và bạn có thể tự thực hiện quá trình cài đặt này hoặc có thể sử dụng các file answer để tự động hóa quá trình cài đặt. Tuy nhiên có khá nhiều biện pháp quản lý Windows DS image. Cho ví dụ bạn có thể tùy chỉnh image khởi động mặc định bằng cách thêm vào các driver bổ sung. Cũng có thể tạo một kiểu image khởi động đặc biệt có tên gọi Discover Image để có thể cho phép bạn sử dụng Windows DS với các hệ thống không hỗ trợ PXE. Cũng có thể bổ sung thêm nhiều image khởi động vào hệ thống lưu trữ image của mình và cấu hình menu khởi động xuất hiện khi các máy khách khởi động. Bạn cũng có thể tùy chỉnh image cài đặt mặc định để triển khai cài đặt đã được cấu hình từ trước cho Vista thay

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0