TAILIEUCHUNG - Quyết định số 4024/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 4024/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 4024 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CƠ QUAN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN NAM BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01 2008 NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Quyết định số 29 2008 QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tại Tờ trình số 1560 QLCL-VP ngày 17 10 2008 về việc xin phê duyệt Đề án tổ chức lại các Trung tâm Chất lượng An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản và thành lập các Cơ quan đại diện trực thuộc Cục Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí chức năng 1. Thành lập Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ sau đây gọi tắt là Cơ quan chất lượng Nam bộ trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện một số chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản và muối tại vùng được phân công. 2. Cơ quan chất lượng Nam bộ có tư cách pháp nhân có con dấu để giao dịch được hưởng kinh phí từ ngân sách Nhà nước được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 3. Phạm vi hoạt động của Cơ quan chất lượng Nam bộ gồm các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Bình Thuận Bà Rịa-Vũng Tàu Hồ Chí Minh Long An Tiền Giang Bến Tre Đồng Nai Bình Dương Tây Ninh Bình Phước Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ Hậu Giang Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp Kiên Giang An Giang Cà Mau. 4. Trụ sở của Cơ quan chất lượng Nam bộ đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Tham gia nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách xây dựng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0