TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND

Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động xếp dỡ hàng hóa rau củ quả, trái cây các loại và thủy hải sản tại các cảng, bến thủy nội địa dọc 04 tuyến giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 33 2006 CT-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 10 năm 2006 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XẾP DỠ HÀNG HÓA RAU CỦ QUẢ TRÁI CÂY CÁC LOẠI VÀ THỦY HẢI SẢN TẠI CÁC CẢNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA DỌC 04 TUYẾN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trong những năm gần đây thành phố đã tổ chức lại hệ thống đầu mối lưu thông hàng hóa nông sản thực phẩm trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển thành phố bảo đảm văn minh thương mại tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh tiêu dùng của nhân dân đồng thời góp phần tích cực trong việc giải quyết vệ sinh môi trường vệ sinh thực phẩm giảm ùn tắc giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cảnh quan đô thị trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Để tổ chức thực hiện các yêu cầu trên Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị 1. Các loại phương tiện thủy nội địa không được giao nhận xếp dỡ hàng hóa rau củ quả trái cây các loại và thủy hải sản ngoại trừ việc cung ứng hàng cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu các siêu thị trung tâm thương mại tại các cảng bến thủy nội địa dọc theo 04 tuyến giao thông đường thủy nội địa sau đây - Tuyến kênh Tẻ đoạn từ ngã ba sông Sài Gòn đến ngã ba kênh Đôi - Tuyến kênh Đôi đoạn từ ngã ba kênh Tẻ đến ngã ba sông Chợ Đệm - Bến Lức - Tuyến kênh Tàu Hủ - Lò Gốm đoạn từ ngã tư rạch Bến Nghé đến ngã ba sông Chợ Đệm - Bến Lức - Tuyến rạch Ông Lớn từ ngã ba kênh Tẻ đến cầu Cần Giuộc. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện có trách nhiệm - Thông tin tuyên truyền phổ biến chủ trương di dời các chợ nông sản thực phẩm trong nội thành ra các chợ đầu mối Bình Điền quận 8 Tân Xuân huyện Hóc Môn và Tam Bình quận Thủ Đức . - Lập kế hoạch giải tỏa các chợ người buôn bán kinh doanh tự phát tập kết hàng hóa trên các tuyến đường bộ dọc theo tuyến sông kênh. Thường xuyên kiểm tra không để phát sinh các tụ điểm lên - xuống hàng hóa dọc theo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT