TAILIEUCHUNG - Những sâu bệnh thường gặp ở ớt

Bệnh thán thư: Bệnh gây thối quả hàng loạt, tất cả các vùng ớt tập trung đều bị bệnh phá hoại nặng. Bệnh này rất khó trị bằng thuốc hoá học bởi một loại nấm tồn tại trên tàn dư cây trồng, xuất hiện vào thời điểm quả chín rộ, nhiệt độ cao (trên 300C), mưa nhiều. | Những sâu bệnh thường gặp ở ớt Nguồn Bệnh thán thư Bệnh gây thối quả hàng loạt tất cả các vùng ớt tập trung đều bị bệnh phá hoại nặng. Bệnh này rất khó trị bằng thuốc hoá học bởi một loại nấm tồn tại trên tàn dư cây trồng xuất hiện vào thời điểm quả chín rộ nhiệt độ cao trên 300C mưa nhiều. Do đó cần thực hiện luân canh nghiêm ngặt đối với các cây trồng khác họ. Nên dùng thuốc Dithane M- 45 hoặc Mancozeb phun trừ bệnh thường truyền qua hạt vì thế phải xử lý hạt trước khi gieo trồng. Bệnh sương mai Phá hoại tất cả các bộ phận trên cây. Thuốc trừ Ridomil Mancozeb Score phun định kỳ. Bệnh héo rũ Xuất hiện chủ yếu ở giai đoạn cây con đến khi ra hoa. Dùng hỗn hợp Kausuzan Fudazol phun lên lá và tưới vào gốc cây. Bệnh chết xanh Xuất hiện ở giai đoạn cây đang ra quả gây héo rũ một phần hoặc toàn bộ cây. Nên áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp và luân canh đối với cây khác họ. Sâu hại Sâu xanh sâu xám thường cắn phá ở giai đoạn cây con trong vườn ươm và sau khi mang ra trồng. Thuốc trừ Decis Sumi nồng độ 10- 15cc 8 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT