TAILIEUCHUNG - Sổ tay phóng viên – Phần 3 - Thảo luận nội dung tin bài

Thảo luận là diễn đàn trao đổi ý kiến, kiến nghị về hình ảnh và tìm các cơ sở để giúp thực hiện tin bài. Nếu bạn đem câu chuyện ra thảo luận, và tranh luận đến nơi đến chốn, cần tìm hiểu cái gì đang diễn ra, có những vấn đề gì trong cộng đồng của bạn. Nắm bắt thông tin. và không chỉ về những chủ đề mà bạn quan tâm. Bạn cần theo kịp sự phát triển trong mọi lĩnh vực. đặc biệt là đời sống chính trị tại địa phương và nền kinh tế. Hãy là một người. | Sổ tay phóng viên - Phần 3 Thảo luận nội dung tin bài Cuộc thảo luận này là nơi các ý tưởng được đem ra tranh luận gắt gao được lựa chọn bị phản đối và đôi khi bị bác bỏ. Mục đích của cuộc thảo luận là chọn một ý tưởng và xem còn gì hay hơn thế không. Có phù hợp với mục đích của chương trình không Hôm nay có phải là lúc làm việc đó không Với những nguồn hiện có có đủ để thực hiện nó hay không Nó ảnh hưởng như thế nào đến sự cân bằng của cả chương trình Hay Cần phải khảo sát thêm Cần phải xác định lại trọng tâm phocus Thực hiện phóng sự này vào ngày mai hay tuần tới có tốt hơn không Thảo luận là diễn đàn trao đổi ý kiến kiến nghị về hình ảnh và tìm các cơ sở để giúp thực hiện tin bài. Nếu bạn đem câu chuyện ra thảo luận và tranh luận đến nơi đến chốn cần tìm hiểu cái gì đang diễn ra có những vấn đề gì trong cộng đồng của bạn. Nắm bắt thông tin. và không chỉ về những chủ đề mà bạn quan tâm. Bạn cần theo kịp sự phát triển trong mọi lĩnh vực. đặc biệt là đời sống chính trị tại địa phương và nền kinh tế. Hãy là một người mẫn cảm. Khi tranh luận cần ghi nhớ một số điều Nên và Không Nên Không Nói chuyện chẳng có gì lắm nhưng. Nói Tôi không biết là chúng ta có nên làm cái này. Nói Tôi chưa kiểm tra kỹ nhưng. Đánh giá thấp câu chuyện. Đánh giá cao câu chuyện. Điều này còn thậm tệ hơn đánh giá thấp. Chí ít bạn bạn đánh giá thấp và thoát khỏi điều đó thì câu chuyện tốt hơn. Đánh giá cao và bạn kết thúc với sự thất vọng và bực tức từ phía lãnh đạo khi họ duyệt bài hiệu đính . Trí tưởng tượng về giải thưởng Pulitzer của họ tan vỡ ngay sau cái 1 phút 30 giây . Nên Trình bày trọng tâm câu chuyện một cách tự tin. Giải thích ảnh hưởng của nó tới người xem. Có cách xử lý câu chuyện trong đầu. Biết cách thực hiện tin bài câu chuyện . Khi nào chuẩn bị xong Chi phí bao nhiêu Cần những nguồn nào Câu chuyện được thảo luận phải đưa ra trên cơ sở khảo sát chu đáo. Hãy chân thật. Nếu trước đây bạn chưa từng là người bán hàng thì cần có thực hành để có thể tranh luận quyết liệt về nội dung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0