TAILIEUCHUNG - Báo cáo "CHẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM "

Những dự báo về thị trường tài chính VN Việt Nam (VN) đang quyết tâm đẩy lùi khủng hoảng. Chúng ta tin rằng VN có thể tiếp tục ổn định giá cả, giải quyết các khoản nợ nước ngoài và những vấn đề về chất lượng tài sản hệ thống ngân hàng có thể được kiểm soát. Cần phải đưa ra những chiến lược ngắn hạn nhằm hạn chế rủi ro cơ bản cho thị trường. Tuy nhiên, chúng ta vẫn lo ngại các nhà đầu tư đang đánh giá cao tiềm năng phát triển dài hạn của VN. Hy. | CHẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Những dự báo về thị trường tài chính VN Việt Nam VN đang quyết tâm đẩy lùi khủng hoảng. Chúng ta tin rằng VN có thể tiếp tục ổn định giá cả giải quyết các khoản nợ nước ngoài và những vấn đề về chất lượng tài sản hệ thống ngân hàng có thể được kiểm soát. Cần phải đưa ra những chiến lược ngắn hạn nhằm hạn chế rủi ro cơ bản cho thị trường. Tuy nhiên chúng ta vẫn lo ngại các nhà đầu tư đang đánh giá cao tiềm năng phát triển dài hạn của VN. Hy vọng rằng tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của VN sẽ tăng trung bình từ 6-7 đến 8-10 trong thời gian từ 5 đến 10 năm tiếp theo. Chúng ta cũng phải lo ngại rằng VN có thể vẫn duy trì cơ cấu kinh tế lạm phát cao nhất Đông Á với kết quả đáng lo ngại về sức cạnh tranh. Các nhà đầu tư cần nhận thức về những thử thách liên quan đến nguồn vốn thương mại của VN. Những khó khăn trong việc mở các tài khoản thương mại gây trở ngại trong việc hạn chế quyền sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài. Việc kiểm soát nguồn vốn trên thực tế và những hạn chế về khả năng thanh khoản làm cho việc đầu tư trực tiếp của những nhà đầu tư nước ngoài khó có thể thực hiện được trong tương lai. Các sản phẩm đang được đưa ra trên thị trường đều bị hạn chế về khả năng thanh khoản. Chỉ số chứng khoán VN index là 55 cách xa so với đỉnh điểm vào tháng 3 năm 2007 nhưng chúng ta vẫn có thể tin rằng việc đánh giá cao giá trị thị trường VN so với các thị trường khác có thể xúc tiến việc ký kết những hợp đồng thương mại. Biểu đồ 1 Các giai đoạn tăng trưởng cao của GDP- VN tăng trưởng chậm Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm6 Năm 7 Năm 8 Nguồn Datastream Quỹ tiền tệ quốc tế theo đánh giá Credit Suisse Biểu đồ 2 Khả năng tăng trưởng ICORs trên thị trường NJA Nguồn Datastream Quỹ tiền tệ quốc tế theo đánh giá Credit Suisse Biểu đồ 3 Nguồn vốn FDI đối với các ngành công nghiệp vào 2007 - Đầu tư công nghiệp còn hạn chế. - Holtel and Tourism Khách sạn và du lịch 10 - Agri forestry and Fishery Nông lâm ngư nghiệp 2 - Petroleum Dầu mỏ 10 - Industry Công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    6    0    13-08-2020
169    5    0    13-08-2020
4    5    0    13-08-2020
8    3    0    13-08-2020
6    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN