TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 30: Cấu hình các điểm triển khai

Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cấu hình các điểm triển khai cho Microsoft Deployment Toolkit 2008. | Triển khai Vista - Phần 30 Cấu hình các điểm triển khai Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cấu hình các điểm triển khai cho Microsoft Deployment Toolkit 2008. Hai phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cách tạo một thư mục chia sẻ distribution share trong MDT 2008 và cách bổ sung thêm các file cài đặt của hệ điều hành driver thiết bị và các ứng dụng vào nó. Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số kiểu điểm triển khai khác mà bạn có thể tạo cho MDT và cách cấu hình chúng. Các kiểu điểm triển khai Khi đã tạo một distribution share của mình bằng Deployment Workbench bạn có thể tạo các điểm triển khai. Sự khác biệt giữa chúng là distribution share của bạn gồm có mọi thứ cần thiết cho tất cả các triển khai - các image của hệ điều hành driver thiết bị gói và ứng dụng - trong khi các điểm triển khai có thể chỉ gồm có một tập nhỏ trong số các file đó tập đó phụ thuộc vào kiểu điểm triển khai. Khi bạn có chỉ có thể tạo một distribution share trong MDT thì bạn cũng hoàn toàn có thể tạo thêm một điểm triển khai nữa phụ thuộc vào nhu cầu môi trường của bạn. MDT 2008 cho phép bạn tạo 4 điểm triển khai khác nhau Lab hoặc single-server deployment Lab - Đây là điển triển khai đơn giản nhất và về cơ bản chỉ chia sẻ toàn bộ thư mục distribution share của bạn như một chia sẻ ẩn. Cho ví dụ nếu thư mục chia sẻ của bạn là mặc định C Distribution thì điểm triển khai Lab sẽ là technician_computer Distribution share. Bạn phải tạo một điểm triển khai Lab trước khi tạo bất cứ kiểu điểm triển khai nào khác và chỉ có thể tạo một điểm triển khai Lab cho môi trường của mình. Có thể sẽ có nhiều môi trường - môi trường cho việc test môi trường cho việc dẫn đường môi trường cho sản xuất - vì vậy mỗi môi trường bạn có sẽ cần một máy tính kỹ thuật viên của nó và điểm triển khai Lab riêng. Một lý do khác mà điểm triển khai Lab trở nên quan trọng đến vậy đó là vì bạn có thể sử dụng nó để tạo thiết bị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    0    11-08-2020
34    6    0    11-08-2020
2    5    0    11-08-2020
7    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0