TAILIEUCHUNG - Nâng cao năng lực cao su tiểu điền

1. Trồng bầu thay cho tum trần Trồng bầu có nhiều ưu điểm như tỷ lệ sống cao, vườn cây đồng đều, số cây đạt tiêu chuẩn cạo mủ cao và sớm hơn so với tum trần là 10 tháng. Hiện nay, các công ty cao su thuộc Tổng Công ty sử dụng hoàn toàn cây bầu trong trồng mới. | Nâng cao năng lực cao su tiểu điền Nguồn 1. Trồng bầu thay cho tum trần Trồng bầu có nhiều ưu điểm như tỷ lệ sống cao vườn cây đồng đều số cây đạt tiêu chuẩn cạo mủ cao và sớm hon so với tum trần là 10 tháng. Hiện nay các công ty cao su thuộc Tổng Công ty sử dụng hoàn toàn cây bầu trong trồng mới. 2. Giống mới thích hợp Gồm các giống trong co cấu giống cao su khuyến cáo cho từng vùng giai đoạn 2002 - 2005 của Tổng CTCSVN RRIV 2 RRIV 4 giống lai tạo của Viện NC cao su được công nhận sử dụng diện rộng PB 260 Mã Lai và RRIC 121 Sri Lanka . 3. Chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản KTCB Phủ gốc bằng màng phủ nông nghiệp Sử dụng màng phủ PE cho cao su đã hạn chế được cỏ dại tiết kiệm được từ 80 - 90 công làm cỏ hạn chế sự rửa trôi của đất và sự thoát hoi nước. Bón phân qua lá Bón phân lên lá là một TBKT nhưng cũng không thể thay thế hoàn toàn cho việc bón phân cho đất. Phân bón lá thường là hỗn hợp các chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng hòa tan trong nước với nông độ thật loãng hoặc là phân urê ở nồng độ 1 0 - 1 5 . Trong giai đọan 12 tháng đầu sau trồng áp dụng màng phủ nông nghiệp và phân bón lá có tác dụng tốt đến sinh trưởng cây cao su. Kết quả từ các mô hình khẳng định có thể rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản 1 năm so với qui trình thông thường và tỉ lệ cây đưa vào khai thác năm đầu có thể đạt 70 cao hơn so với qui trình thông thường 50 . 4. Chọn chế độ cạo mủ thích hợp - Căn cứ vào đặc tính giống Ví dụ DVT PB 235 VM 515 RRII 105 PB 260. có sản lượng cao sớm thích hợp với cường độ cạo nhẹ như d 3 hoặc chế độ kích thích với số lần bôi trong năm ít hơn. Trái lại GT 1 RRIM 600 PB 217 PR255 PR 261. là những DVT khởi động chậm cần được kích thích để hoạt hóa quá trình biến dưỡng của hệ thống ống mủ nên có thể tăng số lần kích thích trong năm. - Căn cứ tình trạng vườn cây để có những quyết định phù hợp ví dụ năm có tỷ lệ bệnh phấn trắng cao nên phải chậm khai thác để cây tái tạo lại bộ lá tương đối hoàn chỉnh mới có thể khai thác hoặc có năm hạn kéo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    4    0    09-08-2020
9    6    0    09-08-2020
390    4    0    09-08-2020
8    8    0    09-08-2020
4    3    0    09-08-2020
43    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN