TAILIEUCHUNG - Một số giống lúa vụ đông xuân 2006-2007

Giống có khả năng chống chịu rầy nâu và đạo ôn có thể tiếp tục chọn để gieo sạ như: VND 95-20, IR 50404, IR 64, OMCS 2000, AS 996, OM 2395, OM 2517, OM 576, MTL 250. | Một số giống lúa vụ đông xuân 2006-2007 Nguồn Giống có khả năng chống chịu rầy nâu và đạo ôn có thể tiếp tục chọn để gieo sạ như VND 95-20 IR 50404 IR 64 OMCS 2000 AS 996 OM 2395 OM 2517 OM 576 MTL 250. Giống chống chịu rầy nâu và đạo ôn mức độ kém cần phải giới hạn sử dụng Jasmine 85 OM 2717 M2718 OM1723 AG24 OM 2514 OM3242-49 VD20 thơm nút thơm Đài Loan ĐS 20 OM1490. Giống lúa thơm như Jasmine VD20 diện tích nên giới hạn dưới 10 riêng giống OM 1490 có thể không dùng. Giống mới có khả năng chống chịu rầy nâu - OM 4498 IR64 OMCS 2000 IR 64 Thời gian sinh trưởng 90-95 ngày. Cứng cây đẻ nhánh khá cao cây 100cm trọng lượng 25 8g hạt bông dài gạo trong hơi khô cơm. Chống chịu rầy nâu cấp 5 đạo ôn cấp 3. Năng suất 6-8 tấn ha. - OM 4655 OM 2502 OM 3536 Thời gian sinh trưởng 87-92 ngày. Cứng cây đẻ nhánh khá trổ tập trung bông dài gạo đẹp mềm cơm. Chống chịu rầy nâu cấp 5 đạo ôn cấp 5. Năng suất 6-8 tấn ha. - MTL 384 Thời gian sinh trưởng 85-90 ngày. Đẻ nhánh khá cây cao 9095cm trổ tập trung gạo đẹp mềm cơm thích hợp vùng đất 3 vụ hơi yếu rạ. Chống chịu rầy nâu và đạo ôn tốt cấp 3-5 . Năng suất 6-8 tấn ha. - OM 5930 cấy mô OMCS 21-12-7-N-100 Thời gian sinh trưởng 95-100 ngày. Cứng cây đẻ nhánh khá cây cao 105-110cm gạo đẹp ngon cơm. Chống chịu rầy nâu cấp 3-5 đạo ôn cấp 3-5. Năng suất 6-8 tấn ha. - OM 4900 C53 jasmine japonica marker Thời gian sinh trưởng 100-105 ngày. Cứng cây đẻ nhánh mạnh cao cây 110cm gạo đẹp ngon cơm thơm nhẹ. Chống chịu rầy nâu cấp 3-5 đạo ôn cấp 3-5. Năng suất 6-8 tấn ha. - OM 4668 VND 95-20 CNT 99 Thời gian sinh trưởng 90-93 ngày. Cứng cây đẻ nhánh khá cao cây 90-95cm gạo đẹp ngon cơm. Chống chịu rầy nâu cấp 3-5 đạo ôn cấp 3-5. Năng suất 6-8 tấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
4    6    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN