TAILIEUCHUNG - Sổ tay phóng viên – Phần 2 - Tiến hành phỏng vấn khảo sát

Câu hỏi tại sao sẽ cho bạn nhiều thông tin nền hơn là số thông tin bạn sử dụng trong bài viết, nhưng nó cần để hiểu câu chuyện, xây dựng các câu hỏi phỏng vấn, đánh giá các câu trả lời, và xét đoán mức độ tình cảm (emotion). Câu hỏi này cũng cho phép đánh giá lời nói của những người tham gia (từ mọi phía), tính chính xác và độ tin cậy, đặc biệt là khi họ trích dẫn những con số thống kê và quy chế. Đây là câu hỏi đơn giản và ngắn nhất ta có thể. | Sổ tay phóng viên - Phần 2 m Ấ 1 V 1 1 Ấ 11 A Tiên hành phỏng vân khảo sát 1. Tự giới thiệu Giới thiệu mình một cách rõ ràng. Cho biết tại sao bạn liên hệ với họ. Giải thích cho biết bạn cần giúp đỡ. 2. Trong khi trao đổi Đặt các câu hỏi mở - đóng - Ai Cái gì Khi nào ở đâu Tại sao Như thế nào Đặt câu hỏi đơn giản. Biết mình muốn có những thông tin nào. Hãy tỏ ra lịch sự quan tâm và muốn tìm hiểu. Đừng tỏ ra hung hăng - bạn muốn biết thông tin chứ không tranh luận. Đừng biến nó thành chuyện riêng tư. Hãy đưa ra các quan điểm trái ngược từ phía những người cung cấp thông tin khác. Hôm qua ông X nói. Bạn trả lời như thế nào Ghi chép. Hãy hỏi thêm để làm rõ những gì bạn nắm chưa chắc. 1. Kết thúc cuộc trao đổi Kiểm tra tên chức vụ số điện thoại. Kiểm tra xem người được phỏng vấn ở đâu trong vài ngày tuần tới. Hỏi xem họ có thể giới thiệu những người khác để bạn có thêm thông tin. Cảm ơn họ và nói bạn có thể đến hoặc gọi lại. Là người khảo sát liên hệ phải luôn ghi nhớ những điểm sau Hãy chú ý đến chi tiết. Kiểm tra kỹ tên địa chỉ chức vụ và số điện thoại. Hãy nói chuyện với người được phỏng vấn. Đừng tin những người không biết mà chỉ tưởng tượng là những người nói hay. Hãy suy nghĩ về hình ảnh. Hình ảnh nào sẽ giúp thể hiện câu chuyện Hãy dự đoán trước những trắc trở. Tiếng ồn an ninh cấm đường phong tục tập quán địa phương. Giữ gìn những ghi chép. Trả lại tất cả các bức ảnh và tài liệu đã mượn. Kiểm tra sự tín nhiệm của các nhà chuyên môn. Hãy duy trì các mối liên hệ. Câu hỏi khảo sát chính - tại sao Câu hỏi tại sao sẽ cho bạn nhiều thông tin nền hơn là số thông tin bạn sử dụng trong bài viết nhưng nó cần để hiểu câu chuyện xây dựng các câu hỏi phỏng vấn đánh giá các câu trả lời và xét đoán mức độ tình cảm emotion . Câu hỏi này cũng cho phép đánh giá lời nói của những người tham gia từ mọi phía tính chính xác và độ tin cậy đặc biệt là khi họ trích dẫn những con số thống kê và quy chế. Đây là câu hỏi đơn giản và ngắn nhất ta có thể hỏi. Tại sao Và chúng ta hãy còn dùng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0