TAILIEUCHUNG - Làm gì khi mía trổ cờ

Hiện tượng mía trổ cờ thường xuất hiện ở vùng trồng mía ở đồng bằng sông Cửu Long, mà rất ít gặp ở các tỉnh miền Trung và phía Bắc. Hiện tượng mía trổ cờ thường xuất hiện vào tháng 10 âm lịch. | Làm gì khi mía trổ cờ Nguồn Hiện tượng mía trổ cờ thường xuất hiện ở vùng trồng mía ở đồng bằng sông Cửu Long mà rất ít gặp ở các tỉnh miền Trung và phía Bắc. Hiện tượng mía trổ cờ thường xuất hiện vào tháng 10 âm lịch. Đây cũng là giai đoạn phát triển sinh lý bình thường của cây mía khi cây trưởng thành gặp điều kiện thuận lợi về nhiệt độ ánh sáng. Để hạn chế mía trổ cờ cần - Tuyển chọn và phổ biến trồng các giống mía không hoặc ít trổ cờ như ROC16 R570 Co775 VN844137 để thu hoạch vào giữa và cuối vụ ép mía. Trồng các giống mía có tốc độ vươn lóng mạnh ngay ở giai đoạn đầu sinh trưởng vào vụ 1 và trồng từ tháng 4 âm lịch trở đi để khi gặp điều kiện thuận lợi cho sự phân hoá mầm hoa thì mía chưa đủ độ thành thục. - Xây dựng cơ cấu giống mía theo độ chín sớm trung bình muộn để nếu mía trổ cờ vẫn đảm bảo về năng suất và chất lượng mía. Đối với các ruộng mía khi đã đủ độ thành thục sinh lý vào tháng 8-9 dương lịch nên rút nước gây hạn để hạn chế sự trổ cờ. - Vào thời kỳ mía có thể phân hoá mầm hoa cần bón tăng lượng phân đạm để kích thích sinh trưởng dinh dưỡng giảm bớt tỉ lệ trổ cờ. Nên bón đạm trước thời kỳ này khoảng 10-15 ngày đối với mía vụ 1. Cắt lá ngọn lá 1 và 2 khi mía chuẩn bị phân hoá mầm hoa. - Cuối cùng để giảm bớt thiệt hại cần thu hoạch trước khi mía trổ cờ đối với các ruộng mía đã đủ thời gian sinh trưởng cần thiết hoặc sau khi bông cờ đã .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
181    3    0    09-08-2020
14    3    0    09-08-2020
191    9    0    09-08-2020
8    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN