TAILIEUCHUNG - Sổ tay phóng viên – Phần 1 - Giới thiệu

Cuốn sách này được viết dựa trên cơ sở một loạt các lớp huấn luyện do Quỹ Reuters, hãng Truyền hình Reuters, Hãng Phát thanh và Truyền hình Anh BBC và Hãng Phát thanh và Truyền hình Canada CBC tiến hành. Ngày nay, truyền hình đang phải đối mặt với những thách thức to lớn. Số người xem thời sự giảm đi. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy khán giả thiếu ý thức ràng buộc vào nhiều vấn đề mà họ xem trong các chương trình thời sự. Phóng viên thời sự than vãn thiếu kỹ năng nghề nghiệp; họ nói. | Sô tay phóng viên - Phân 1 Giới thiệu Cuốn sách này được viết dựa trên cơ sở một loạt các lớp huấn luyện do Quỹ Reuters hãng Truyền hình Reuters Hãng Phát thanh và Truyền hình Anh BBC và Hãng Phát thanh và Truyền hình Canada CBC tiến hành. Ngày nay truyền hình đang phải đối mặt với những thách thức to lớn. Số người xem thời sự giảm đi. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy khán giả thiếu ý thức ràng buộc vào nhiều vấn đề mà họ xem trong các chương trình thời sự. Phóng viên thời sự than vãn thiếu kỹ năng nghề nghiệp họ nói nhiều phỏng vấn không có trọng tâm bài viết cẩu thả và ít coi trọng khả năng kể chuyện của hình ảnh. Cuốn sách này trình bày những kỹ năng cơ bản. Dựa trên những quan sát và kinh nghiệm của một số nhà báo và giảng viên phát thanh truyền hình tầm cỡ ở châu Âu và bắc Mỹ sách này là cuốn hướng dẫn đơn giản giúp tạo những thói quen tốt. Tác giả George Leornard nói tất cả chúng ta đều là học trò trên con đường tiến tới hoàn thiện - và chúng ta luôn là học trò. Không bao giờ muộn khi nhìn lại những thói quen cũ có lẽ là xấu . Và để tạo những thói quen tốt mới. 2. Nghề làm báo Một trong những vấn đề khó nhất là định nghĩa thế nào là câu chuyện tin bài . Và là phóng viên bạn cần phải biết điều này. Dưới đây là một vài suy nghĩ từ khắp nơi trên thế giới - Tin tức là quá trình làm thay đổi trong 1 thế giới đang thay đổi tạo nền nếp cho cuộc sống của nhân loại. Julius Reuters - Tin tức là lịch sử đúng như nó diễn ra. Thành cổ Pompeii bị phá huỷ là một tin nhưng chúng ta bây giờ gọi nó là gì nhỉ A rthur Christiansen cựu biên tập viên tờ London Daily Epxress . - Tin tức là nghệ thuật lừa gạt kẻ thù mà không làm thất vọng những người bạn của mình. Goseph Goebbels . - Tin tức là những gì mà ngài tổng biên tập của tôi nói là tin. phóng viên học việc - Tin tức là những gì chính phủ của tôi gọi nó là tin. cán bộ bộ thông tin . - Chó cắn người không phải là tin người cắn chó mới là tin. Định nghĩa truyền thống gọi tin là cái gì đó mới có thực và thú vị. Nhưng nó lại gợi ra .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0