TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 12: Tìm hiểu về triển khai Image

Trong hai phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về Windows Preinsallation Environment (Windows PE), cách tạo một Windows PE CD khởi động và tùy chỉnh bằng Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) version , phiên bản mang đến cho bạn rất nhiều công cụ để triển khai Windows Vista SP1 và Windows Server 2008. Trong phần này, chúng tôi sẽ kiểm tra cách thực hiện một triển khai image cơ bản của Windows Vista SP1 bằng tiện ích ImageX và Windows PE CD đã tạo trong phần trước | Triển khai Vista - Phần 12 Tìm hiểu về triển khai Image Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong hai phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về Windows Preinsallation Environment Windows PE cách tạo một Windows PE CD khởi động và tùy chỉnh bằng Windows Automated Installation Kit Windows AIK version phiên bản mang đến cho bạn rất nhiều công cụ để triển khai Windows Vista SP1 và Windows Server 2008. Trong phần này chúng tôi sẽ kiểm tra cách thực hiện một triển khai image cơ bản của Windows Vista SP1 bằng tiện ích ImageX và Windows PE CD đã tạo trong phần trước. Tìm hiểu về ImageX Trước khi bạn thực hiện triển khai dựa trên image chúng tôi muốn giới thiệu sơ qua một chút về công cụ ImageX đây là một công cụ có trong Windows AIK và đã được copy vào Windows PE CD trong phần trước . ImageX là một tiện ích dòng lệnh để capture phục vụ và sử dụng các file Windows Imaging Format WIM đây là các image có chứa các file cần thiết sẽ được sử dụng cho Windows Vista. Bảng 1 dưới đây sẽ giới thiệu các tùy chọn dòng lệnh khi sử dụng ImageX. Tùy chọn Mô tả append Được sử dụng để gắn một image vào một file WIM đang tồn tại apply Được sử dụng để apply một image vào một phân vùng nào đó capture Được sử dụng để capture một image từ một phân vùng vào một file WIM mới delete Được sử dụng để xóa một image từ một file WIM có chứa nhiều image dir Được sử dụng để xem danh sách các file và các thư mục bên trong một image export Được sử dụng để export một copy file WIM nào đó sang file WIM khác info Hiển thị kích thước tổng thể của file số index của image số thư mục số file các mô tả và các thông tin khác cho một file WIM cụ thể. mount Được sử dụng để gắn một file WIM vào một thư mục với điều khoản read-only điều khoản cho phép bạn xem nhưng không thể thay đổi các thông tin chứa bên trong thư mục. mountrw Được sử dụng để gắn một file WIM vào một thư mục với các điều khoản read write điều khoản cho phép bạn xem và thay đổi các thông tin bên trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
41    3    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN