TAILIEUCHUNG - Chăm sóc cam, quýt, bưởi sau thu hoạch

Cam, quýt sau thu hoạch cần được chăm sóc, vệ sinh, cắt tỉa, phòng trừ sâu bệnh để cây tiếp tục phát triển và cho mùa bội thu sau. - Tiến hành làm sạch cỏ dại, sau 25 - 30 ngày thu hoạch cắt tỉa các cành sâu bệnh, cành tược, khô héo, cành tăm hương, mọc không đúng hướng. | Chăm sóc cam quýt bưởi sau thu hoạch Nguồn Cam quýt sau thu hoạch cần được chăm sóc vệ sinh cắt tỉa phòng trừ sâu bệnh để cây tiếp tục phát triển và cho mùa bội thu sau. - Tiến hành làm sạch cỏ dại sau 25 - 30 ngày thu hoạch cắt tỉa các cành sâu bệnh cành tược khô héo cành tăm hương mọc không đúng hướng. - Quét vôi vào gốc cây ngăn sự cư trú của sâu bệnh. - Phòng trừ sâu bệnh bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp bón phân đầy đủ cân đối kịp thời bón đúng kỹ thuật phun thuốc đúng lúc đúng cách. Với một số sâu bệnh hại như sâu vẽ bùa đục thân sâu bướm sâu nhớt nhện đỏ nhện vàng nhất là bệnh vàng lá greening. phải thường xuyên theo dõi quan sát phát hiện sớm để kịp thời ngăn chặn. Khi cây đã bị bệnh cần phải đào đốt hủy rắc vôi bột vào gốc cây bị hại. Bón phân - Thời kỳ kiến thiết 1-4 năm Bón tập trung 1 đợt vào tháng 12 hoặc tháng 1 với lượng phân 20 - 25kg phân hữu cơ 0 2kg sun phát đạm 0 5kg super lân 0 2kg kali sun phát. - Vào thời kỳ thu quả Bón 50kg phân chuồng 1kg đạm 1 2kg super lân 0 5kg kali chia ba lần bón Sau thu hoạch quả tháng 12 sang tháng 1 50kg phân hữu cơ 0 25kg super lân 0 1kg kali. Bón đón lộc xuân tháng 2 - 3 0 6kg đạm 0 6kg super lân 0 25kg kali. Bón thúc cành thu và nuôi quả tháng 6-7 0 4kg đạm 0 35kg super lân 0 15kg kali. - Cách bón Lần 1 sau khi thu hoạch bón theo vành mép tán đào rãnh sâu 20cm rộng 30cm. Các loại phân trộn đều cho vào rãnh lấp kín đất tủ rơm giữ ẩm. Bón thúc vào lần 2 và 3 trộn đều các loại phân hóa học rải đều trong vòng tán cây với đảo sâu 4-5cm vùi đất lấp kín tủ rơm rác giữ ẩm. Báo Nông thôn ngày nay 1 2004 Chăm sóc cam quýt bưởi sau thu hoạch Bón phân phục hồi và tưới nước Đối với cây từ 3- 4 năm tuổi bón 1 -2kg AT1 gốc cây 5- 6 năm tuổi bón 2- 3kg AT1 gốc phân hữu cơ bón 20-50kg. Bón ngay sau khi thu hoạch càng sớm càng tốt. Trước khi bón đào đất chung quanh gốc tạo thành đường vành khuyên rộng 20-30cm sâu 30-40cm theo đường chiếu vành tán cây rải đều phân xuống và lấp đất lại. Bón phân xong tưới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT