TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng mía đạt năng suất và chữ đường cao

Để trồng mía đạt năng suất và chữ đường cao, ngoài việc tuân thủ quy trình kỹ thuật trồng mía cần chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp trong sản xuất mía. Xin giới thiệu một số biện pháp tác động và kinh nghiệm sản xuất của các hộ nông dân đạt năng suất, chữ đường cao. | Kỹ thuật trồng mía đạt năng suất và chữ đường cao Nguồn Để trồng mía đạt năng suất và chữ đường cao ngoài việc tuân thủ quy trình kỹ thuật trồng mía cần chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp trong sản xuất mía. Xin giới thiệu một số biện pháp tác động và kinh nghiệm sản xuất của các hộ nông dân đạt năng suất chữ đường cao. CẢI TẠO ĐẤT - Cần cải tạo nếu đất có một số đặc điểm riêng như sau - Đất nhiều cát ít chất mùn ít giữ nước - phân dẽ chặt. - Đất chua nhiều phèn sắt và nhôm làm ảnh hưởng xấu đến bộ rễ mía. - Đất mất chất hữu cơ và các côn trùng có ích đất bị chai do tập quán đốt lá mía sau thu hoạch. Biện pháp cải tạo - Bón bã bùn của nhà máy đường 10 - 20 tấn ha. Bón phân hữu cơ vi sinh 0 5 - 1 tấn ha. Bón phân chuồng trâu bò . - Bón các loại tro dừa tro rơm tro trấu 100 - 200 giạ ha. Tủ lá mía sau thu hoạch Các vùng không tưới phải có biện pháp phòng cháy. Bón vôi Đôlômít để giảm độ chua đất 1 - 1 5 tấn ha. Bón các loại phân lân có tính kiềm như lân nung chảy lân cải tạo đất 10 - 20 bao ha. Luân canh hoặc trồng xen canh cây họ đậu để làm đất tốt hơn. Các kinh nghiệm Các hộ nông dân trồng mía nhiều kinh nghiệm và hiệu quả sản xuất cao thường thực hiện Bón 200 - 300 giạ tro dừa 2 5 - 3 5 tấn ha hoặc 500 - giạ tro rơm 2 5 - 5 tấn ha Tro làm đất bớt chua vừa tăng dinh dưỡng cho đất lân kali canxi manhê và nhiều chất vi lượng . Bón phân hữu cơ chế biến Komix Humix hữu cơ vi sinh. bã bùn và tro của nhà máy. Vùng đất trãng tăng cường bón vôi 1 - 1 5 tấn ha. Tuy tốn thêm cho phí bón tro và phân hữu cơ nhưng hiệu quả sản xuất cao vì năng suất mía rất cao. Làm đạt yêu cầu Đất được làm kỹ cày sâu tơi xốp bằng phẳng là điều kiện quan trọng để bộ rễ mía phát triển và tồn tại 4 - 5 năm hoặc lâu hơn nữa. Là nền móng cho cây đứng vững sinh trưởng phát triển tốt chống đổ ngã tăng hiệu quả sử dụng phân bón. Biện pháp và kinh nghiệm Cày 3 chảo 1 - 2 lần 1 - 2 lần bừa 2 - 3 lần cày 7 chảo. Độ sâu cày đạt 30 cm sử dụng các máy có công suất lớn . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    13-08-2020
2    5    0    13-08-2020
655    4    0    13-08-2020
4    4    0    13-08-2020
2    6    0    13-08-2020
2    4    0    13-08-2020
1    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN