TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng mè

Mè là loại cây lấy dầu ngắn ngày (thời gian sinh trưởng khoảng 75-80 ngày). Hạt mè có hàm lượng lipit rất cao (45-54%), protein 16-18% và protein của mè có đủ 8 axit amin không thay thế. | J 1 J J Ầ A Kỹ thuật trông mè Nguồn l. GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA MÈ Mè là loại cây lấy dầu ngắn ngày thời gian sinh trưởng khoảng 75-80 ngày . Hạt mè có hàm lượng lipit rất cao 45-54 protein 16-18 và protein của mè có đủ 8 axit amin không thay thế. Dầu mè là loại dầu dễ tiêu cho năng lượng cao có thể bảo quản thời gian dài hơn so với các loại dầu khác. Các vitamin trong dầu mè hỗ trợ cho việc hấp thụ và tiêu hóa thức ăn nên mè dùng làm thực phẩm rất tốt. Ngoài ra mè còn là nguyên liệu dùng trong việc chế biến nhiều loại bánh đặc sản khác. 2 YÊU CẦU SINH THÁI CỦA CÂY MÈ Trong các yếu tố khí hậu thì yếu tố nhiệt độ ánh sáng và lượng mưa ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cây mè. Cây mè yêu cầu nhiệt độ tương đối cao trong suốt thời gian sinh trưởng nhiệt độ trung bình thích hợp từ 25-300c nhiệt độ dưới 200c thì sự sinh trưởng phát triển của cây bị chậm lại. Mè là cây có phản ứng chiếu sáng khoảng 10 giờ trong ngày thì thời gian sinh trưởng của cây sẽ bị ngắn lại. Cường độ ánh sáng ảnh hưởng dần năng suất và phẩm chất của hạt mè. Do vậy vụ gieo trồng khác nhau có thể ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng mè. Cây mè có khả năng chịu hạn tương đối khá hơn so với nhiều loại cây trồng khác nhưng vẫn cần một. lượng mưa khoảng từ 500-600mm trong cả vụ lượng mưa cần cho thời kỳ nẩy mầm ra nụ hoa và hạt vào chắc. Nếu mưa lớn trong thời kỳ ra hoa và nắng yếu có thể dẫn đến thất thu. Nếu mưa vào thời điểm thu hoạch cũng làm giảm đăng kể đến năng suất và phẩm chất hạt. a. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ THÂM CANH . Thời vụ trồng Trong điều kiện thời tiết khi hậu của miền Đông Nam bộ nói riêng và Nam bộ nôi chứng thì mè có thể gieo trồng được quanh năm Tuy nhiên vụ Đông xuân và vụ Xuân Hè nếu có điều kiện tưới đảm bảo đủ độ ẩmcho mè thì năng xuất và chất lượng hạt sẽ cao hơn vụ hè thu và vụ mùa. . Kỹ thuật gieo trồng a. Làm đất Thường mè là cây trồng được bố trí trồng xen canh hoặc luân canh với các cây trồng khác. Nếu là vùng đất mới khai phá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    10-08-2020
27    6    0    10-08-2020
11    3    0    10-08-2020
24    4    0    10-08-2020
3    4    0    10-08-2020
11    4    0    10-08-2020
1    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN